'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

A very good documentary by Maxwell Igan that summerizes why i started this project, The Party for Love Governance.

Roeland Solcer    

www.roelandsolcer.tk  and  www.ark.partijvoordeliefde.nl

Initiatiefnemer van de Partij voor de Liefde

(3 videos met Nederlandse ondertiteling)

vaccinationThe Globalists are pushing their New World Order Agenda like never before and they will use anything to force us into submission. Free speech and telling what's really going on is heavily suppressed on social media. Main stream media 24/7 sell their lies and deep state propaganda. They push their vaccines connected to the number of the beast and they will soon unleash pandemic 2 which will be much worse. This is all planned. Antichrist wants total control and also to depopulate the planet. Therefore, they need 5G and chip all the people as described in the script, the Book of Revelation, the last book of the Bible. We entered the Great Tribulation.

 

"The illusion of freedom will continue for as long as it's profitable to continue the illusion. At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will take down the scenery, move the tables and chairs out of the way, then they will pull back the curtains and you will see the brick wall at the back of the theater." - Frank Zappa "A single person who stops lying can bring down a tyranny" Alexander Solzenitsyn

Documentaire over Covid-19, van Janet Ossebaard deel  1 t/m 3

 

Click here for English version of this documentary

Deel 4 vindt u door naar de pagina van deze bijdrage te gaan!

 

The Party for Love Governance presents 'The Great Awakening"

 We are monitoring the Corona Crisis on our Facebook page in a series of posts called: 'The Great Awakening' Sofar we posted 47 messages on this topic. Below you find the most important messages including my comments and links to other relevant information. The first video is recorded by myself  on Friday the 3th of April 2020. It is more or less an introduction to the video's that follow.

Qa

 🌍 WWG1WGA 🌍

WORLDNEWS IN THE MAKING   THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT...  

Full Documentary by award winning researcher Janet Ossebaard. Part 1: THINGS THAT MAKE YOU GO HMMMM..Beginning the search for the Truth, Left & Right in politics, Wikileaks, the inauguration of Donald J. Trump, and the birth of the Q-phenomenon... English spoken Part 1 of 10, all to be viewed in this one video!

 GodLove

Verslag van een alchemisch experiment

 

17 jaar geleden zei Pim Fortuyn, het is 5 voor 12, niet alleen in Nederland , maar in heel Europa. Hij had het over immigratie en vooral over de Islam. Inmiddels is het mijns inziens 5 over 12 en eindelijk begint de bevolking wakker te worden.. Maar zijn we niet te laat? In zijn interview met Jensen rond kerst 2019 zei Thierry Baudet al dat hij soms “met de moed der wanhoop” vecht voor de idealen van Forum voor Democratie.. En kijk naar Wilders, de man heeft geen enkele bewegingsvrijheid zonder zware bewaking.

“All you need is love” ?

Het was Liefde die mij dreef, toen ik in 2006 naar aanleiding van deze. problemen en het uiteindelijk negeren door de overheid van de uitslag van het referendum over een EU grondwet, mijn creatieve inspiratie en  intuïtie volgde en een maatschappelijke visie en idee wilde ontwikkelen via wat ik noemde een “ Online Mystery Play for the New Age” met de titel : “KIES PARTIJ VOOR DE LIEFDE”. Liefde voor God, de schepping en alle schepselen, maar ook voor ons land , haar cultuur en historie en niet in de laatste plaats voor de zo zwaar bevochten Vrijheid en Soevereiniteit alsmede universele waarden zoals Waarheid en Gerechtigheid.

Anti 5G

 

Dr. Martin Pall (WSU) verklaart de wetenschap achter de enorme gevaren van elektromagnetische straling in het algemeen, van de moderne telecommunicatietechnieken en in het bijzonder van 5G

Een diepgaand en onthullend Nederlands ondertiteld interview met een top wetenschapper over de grote gevaren voor de gezondheid van EMF straling( Electric Magnetic Frequencies) van o.a. 1,2,3,4,5G technologie. Een MUST SEE voor iedereen en in het bijzonder ouders, leraren  en verzorgers van kinderen en jonge mensen. Het is al 5 over 12 en als u deze video gezien heeft, begrijpt u waarom wij o.a. via onze Facebook pagina's al jaren op deze gevaren wijzen.

Roeland Solcer

Zie ook: FB pagina van Partij voor de Liefde:       https://www.facebook.com/partijvoordeliefde/

FB pagina "Last van een zendmast in Zutphen":  https://www.facebook.com/groups/1271053892978967/

5G

 

Geachte leden van de 1e en 2e kamer, 

Hiermee teken ik namens de Partij voor de Liefde ernstig bezwaar aan  tegen de uitrol van het z. g. 5 G netwerk. Ik heb de afgelopen jaren via het internet met vele andere Nederlandse burgers kennis genomen van tal van wetenschappers en andere bezorgde burgers die protesteren tegen deze  levensgevaarlijke stralingstechnieken. 

Er zijn inmiddels honderden zo niet duizenden videos en artikelen verschenen op het internet van onderzoeken en ervaringen die dit bevestigen. 

  1. Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige waarschuwingen van experts op dit gebied.
  1. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van 5G..!
  1. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid) is NIET toegepast!!
  1. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen..
  1. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!!
  1. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het ‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’.
  1. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s)
  1. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken
  1. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening c.q. inzicht is 5G een potentieel ziekmakende/dodelijke energie

Algemene conclusie is nu: GEEN 5G - dient helemaal te stoppen!

Wij zijn op Facebook al geruime tijd actief om mensen bewust te maken van de grote gevaren van 5G. Hier onder treft u een uitstekende video in het Engels over dit onderwerp. Indien u lid bent van Facebook kunt u zich ook aanmelden voor de groep:

Last van een zendmast Zutphen

 

Additional information