'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Roeland Solcer, de initiatiefnemer van de Partij voor de Liefde heeft een aantal artikelen en achtergrond informatie ( video's) gepubliceerd met betrekking tot de financiële en economische crisis, waarin hij ook een geïnspireerde visie vertolkt over een oplossing voor deze wereldcrisis.

Lees Meer..

English: Roeland Solcer, the initiator of the Party for Love Governance has published some articles and background information ( partly in Duch and some English articles and video's)  on the financial and economical crisis in which he explains more about the inspirational vision to solve this worldwide crisis. 

Read More..

Additional information