'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

threefold flame new smaller

Saint Germain's visie voor Europa

Dit artikel: bestaat uit een deel van een dictatie van 30 september 2006 met commentaar van Roeland Solcer

De visie die de PvdL willen uitdragen en realiseren met uw hulp!

"En ik zeg je dat ik ook een zeer hoge visie heb, voor wat er zou kunnen gebeuren in Europa, niet alleen economisch, maar ook cultureel en spiritueel. Mijn geliefden, dit continent is letterlijk klaar voor een verandering die net zo verstrekkend is als het voortbrengen van de democratie of de industriële revolutie. Dit kan gebeuren binnen een decennium of twee. 

Maar momenteel is de visie van de mensen niet helder genoeg en hun bereidheid om het voor de waarheid op te nemen is niet sterk genoeg om door de oppositie en de wurggreep van de machtselite, heen te breken om op een punt komen waar ze kunnen voorkomen dat de elite, die  groei van dit continent kan tegenhouden.

Dit, mijn geliefden, is een zeer reële mogelijkheid, dat als de mensen wakker worden en gaan beseffen wat er gaande is en als ze bewust worden van hun eigen macht, de kracht van hun geest, de kracht van hun stem, de kracht van hun stem als ze  juist kiezen en wanneer ze de juiste  kandidaten eisen die hun land besturen die de Vlam der Vrijheid vertegenwoordigen. Mijn geliefden, de mensen hebben veel meer macht dan ze zich realiseren. En het is altijd zo geweest.

De reden waarom de machtselite de macht kan behouden is alleen het dom en onwetend houden van de mensen in de staat van illusie, waar ze ofwel niet beseffen dat ze macht hebben of waar ze eigenlijk hun macht ontkennen om verandering teweeg te brengen.

En dit is wat je ziet als een donkere wolk boven dit continent, dat mensen nog steeds geloven dat ze geen macht om verandering teweeg te brengen hebben. En het komt omdat, eeuwen lang, de katholieke kerk leerde dat ze geen macht hebben omdat ze ellendige zondaren zijn.

En nu vertelt het wetenschappelijk establishment de mensen al  een eeuw lang dat ze niet meer dan dieren zijn en daarom hebben de mensen  geen spirituele kracht.

Maar het wordt hoog tijd om die leugen en die illusie uit te dagen.

En jullie  ( de leerlingen van de broederschap) zijn inderdaad voorbeelden van wat er kan gebeuren als mensen bereid zijn om de leugen dat je geen geestelijke kracht hebt te ontmaskeren en te komen tot het besef dat je  wel de macht en de bereidheid hebt om deze te claimen en dat je de de wil hebt om op te staan en Vrijheid te eisen - zelfs als sta je gewoon in je eigen kamer - en ook aanspraak te maken op een ontwaken van het volk zoals je met onze rozenkransen en invocaties doet... Zelfs dit heeft grote kracht, maar nog veel meer macht  komt vrij  wanneer mensen zich openlijk uitspreken.

En ik kan je vertellen dat wanneer de mensen in Europa, of in een bepaald land wakker worden en verandering eisen, dan zou je de elite moeten zien trillen van angst in de financiële instellingen en andere machtselite instellingen. Er is niets dat ze meer vrezen  dan dat de mensen ontwaken en een standpunt innemen. Want zij hebben gezien in de geschiedenis, dat elke keer wanneer dat gebeurt, dan moeten ze zich terug trekken, want ze weten dat ze niet opkunnen tegen een verenigde bevolking die vraagt om verandering.

Claim je vrijheid 

Dus ik zeg jullie, 'Eis je recht op om vrij te zijn - geestelijk, economisch, politiek'. "Begin met de geestelijke vrijheid en laat dat licht stralen. Laat je Licht van de Vrijheid schijnen, zodat andere mensen het kunnen zien. En deel dan met hen hoe u uw vrijheid, uw gemoedsrust heeft verkregen. En dan, als ze meer open gaan, deel dan met hen het vuur van je hart dat je hebt ontwikkeld door je Liefde voor de Vrijheid, door je bereidheid om je eigen ego uit te dagen, door het in de ogen te kijken en te zeggen: "Je hebt geen plaats meer in mijn bewustzijn, ik wil je uit mijn systeem. "Ook moet je de kracht verzamelen, de kracht claimen, om op te staan en te zeggen tegen de machtselite," Je hebt geen macht meer in mijn natie. Ik wil dat je van  dit continent verdwijnt! "

Dit, mijn geliefden, is het enige dat zal leiden tot een snelle revolutionaire verandering, of het nu in Europa of elders is. Iemand moet dat ultieme standpunt innemen en zeggen: "Genoeg is genoeg! Verandering moet nu gebeuren! "Niet als een bedreiging, dat als jullie niet veranderen, dan zullen we je vermoorden zoals ze doen in een aantal revolutionaire bewegingen.

Nee, je moet gewoon de vordering maken, om je eis te vermelden, om de waarheid kenbaar te maken en God toe staan alles door jou en anderen mogelijk te maken.

Want ik verzeker je dat als zelfs een klein percentage van de mensen dat standpunt zal innemen voor de vrijheid, dan zullen anderen wakker worden en opeens komt er een volksbeweging, een collectief bewust worden. En mensen zullen wakker worden en zeggen: "Waarom hebben we deze vrijheid al niet  lang geleden opgeëist? Waarom hebben we deze situatie zo lang geaccepteerd? Het is tijd voor een verandering. Het is tijd om een nieuwe wind te laten waaien op dit continent en in dit land. " 

Dit is de visie die ik wens vast te houden voor je. Want mijn geliefden, als je kijkt naar uiterlijke omstandigheden, denk je dat ze zo solide en onveranderlijk zijn. Maar ik zeg je, zij zijn net als ijs dat bedekt wat er onder zit. En wat zit er onder het ijs? Daar onder zit de Rivier van het Leven zelf. En als je eenmaal die rivier aanboort, dan begint het ijs te breken en te smelten en je zult plotseling een verandering zien optreden en weten dat een nieuwe richting is ingeslagen en dat de dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn, want er is een nieuwe dag aangebroken. 

Dit is de visie die ik wens voor jou vast te houden, dat onder dit continent van Europa de Rivier van Leven stroomt die in staat is om het ijs te breken en het te verplaatsen naar de zee, naar de Atlantische Oceaan, waar het gewoon zal wegsmelten in de warme stromingen, zodat het nooit meer dit continent zal onderdrukken. 

Mijn geliefden, houdt die visie voor ogen.  Houd het ook voor je persoonlijke leven vast en  besef dat met wat voor moeilijke situaties je ook wordt geconfronteerd in je eigen leven, het is eigenlijk gewoon een dun laagje ijs. En wanneer je de stroom van Licht verhoogt vanuit je  eigen IK BEN Aanwezigheid ( je bewustzijn van je Goddelijke oorsprong), dan zal het ijs breken en stroomafwaarts stromen, totdat het verteerd wordt door de Vlam van het Leven, de Vlam van Vrijheid zelf.

Copyright © 2010 by Kim Michaels

Commentaar van de oprichter van de PvdL

Bovenstaand citaat van de ten hemel gevaren meester Saint Germain, de hiërarch van het Aquarius Tijdperk, getuigt  van de spirituele visie die geleid heeft tot de oprichting van van de Partij voor de Liefde. Als leerling van de Grote Witte Broederschap, of de ten hemel gevaren Meesters heb ik sinds 1975 steeds getracht om de visie te vertolken van de komende Gouden Eeuw. Dit deed ik in 1980 o.a. door een school voor esoterische geneeskunst op te richten, de Academie Raphael.

De school werd in 1985 uitgebreid met een Nieuwe Tijdscentrum de ARK, dat tot 1995 in Zutphen heeft bestaan. Daarna werd ik geínspireerd om mezelf te bekwamen tot webmaster om deze visie verder te ontwikkelen en door te geven met behulp van het internet.

Inmiddels is er sinds 2006 het initiatief van de Partij voor de Liefde. Mensen vragen zich wel af of het nog zin heeft om met zoiets door te gaan, terwijl er nauwelijks mensen zij die zich aansluiten.

Daar wil ik het volgende over  zeggen. Inderdaad doe ik dit werk, evenals de andere projecten, zoals o.a.het InMarkt project vrijwel alleen. Het InMarkt project op het internet bestaat al sinds 1999.

Het is inmiddels heel veel werk en ik wordt er niet voor betaald en verdien er niets mee! het kost alleen  geld en heel veel tijd! 

Ik doe het omdat ik er van overtuigd ben dat mijn voorbeeld uiteindelijk zal kunnen leiden tot een collectieve verandering in ons land en de wereld.

Ik doe dit werk vanuit een onvoorwaardelijke Liefde voor God, voor ieder mens, voor ons prachtige Nederland, voor een toekomstig waarachtig verenigd Europa ( wanneer wij de elite hebben onttroond! )

De mensheid beseft niet, zoals Saint Germain al zegt, hoe groot de macht van het individu is wanneer de mens zijn door God gegeven recht claimt om als kind van God te gaan staan voor Waarheid, Liefde en Vrijheid.

Ik geloof dat er uiteindelijk mensen zullen opstaan, die praktisch en financiëel zullen gaan helpen om  dit werk voort te zetten. Ik geloof in mensen ongeacht hun (niet) religieuse of raciale en maatschappelijke achtergronden omdat zij in mijn visie, allen kinderen van de Ene God zijn.

Ik weet dat wanneer mensen ware kennis ontvangen en een ruimer bewustzijn ontwikkelen, zij uiteindelijk wakker zullen worden voor de  grotere werkelijkheid van de ziel en de Geest.

Wanneer jij gewaardeerde lezer dit leest, sta er dan bij stil of je iets wilt en kunt doen om dit project verder te ontwikkelen en neem eventueel via de contactpagina van deze website contact met me op.

Licht & Liefde,

Roeland Solcer

P.S.: De volledige tekst van de dictatie van Saint Germain vindt u hier 

Additional information