'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

threefold flame new smaller

 The Raphaël Academy

Klik hier voor deel 1

 

      "All Truth passes through three stages:

First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. 

Third, it is accepted as being self-evident." 

~Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

L.S., vrienden van de Liefde,

IK BEN Raphaël en naast mij staan momenteel Heer Michaël, de Prins der Aartsengelen en Cupido, die mijn getuigen zijn. Ook jij bent Nu getuige van de werkzaamheid van de Heilige Geest.

Wij zagen gisteravond, dinsdag 4 februari een aflevering van Pauw & Witteman op Nederland 1 bij de VARA. Ter sprake kwamen o.a. Edward Snowden, Ron Paul, en de Nederlander Wim Hof, beter bekend als 'the Iceman'.

Dat is allemaal niet 'toevallig'    (zie mijn eerste boodschap).

In de 1e plaats, omdat deze mensen door ons al een tijd gevolgd worden, dat wil zeggen via de media en op het internet.
In de 2e plaats omdat het moderne 'helden' zijn, of voorbeelden, waaraan wij ons kunnen spiegelen.
In de 3e plaats omdat hun boodschap en missie overeenkomt of gelijksoortig is met onze 'boodschappen' en missie.
Welke boodschappen, welke missie? De missie die wij NU al 8 jaar aan het openbaren zijn via een 'Magisch Mysteriespel voor de Nieuwe Tijd, via de Projecten van Stichting de ARK te Zutphen, te weten:

Kies Partij voor de Liefde  en  Het InMarkt Project

De politieke ideologische boodschap, voortvloeiend uit het partijprogramma van de Partij voor de Liefde (i.o.) is gebaseerd op De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ron Paul, die tot 2x toe presidentskandidaat was voor de Verenigde Staten, is een voorbeeld van een buitengewone geïnspireerde hedendaagse politicus, waar we ons zelf ook in herkennen. Zijn politieke visie met nadruk op de Grondwet van de Verenigde Staten, die onder leiding van Meester Saint Germain tot stand kwam, is de enige juiste weg voor de Verenigde Staten om uit de ellende te geraken, omdat deze 'Constitutie' door GOD is geïnspireerd!
Voor Europa en Nederland gelden dezelfde inzichten, hoewelde mensen hier natuurlijk in een iets andere situatie zitten en een iets andere opdracht hebben, vanzelfsprekend verbonden met het lot of het karma van dit werelddeel Europa en deze Natie, het Koninkrijk der Nederlanden.

Huidige Speerpunten - hoofdthema's van de PvdL 2014

De democratie in Europa staat op het spel - De noodzakelijkheid van grondige wijzigingen van ons Monetaire Stelsel en onze Grondwet - Erkenning en stimulering Alternatieve Leef en Geneeswijzen, dus ook alternatieve land en tuinbouw, veeteelt en onderwijs, alternatieve energie etc. , Gelijke rechten voor man en vrouw en de Opstanding en het eerherstel van de Goddelijke Moeder in onze samenleving.

De huidige E.U. is niet democratisch tot stand gekomen en functioneert ook niet als zodanig; het is een door de elite opgelegde schijndemocratie. Daarom zeggen wij nee tegen de huidige E.U., die in feite gebaseerd is op het Nazisme!


Toelichtingen, zie: HET NAZI FUNDAMENT ONDER DE EU en verschillende bijdragen op onze partijwebsite.

De PvdL wil op weg gaan naar een volstrekt Nieuw Europa van het VOLK voor het VOLK en door het VOLK!
Dit Nieuwe Europa zal van de grond af aan democratisch moeten worden opgebouwd, op het waarachtige nieuwe en toch oorspronkelijke Fundament van de Europese cultuur, het fundament van de Democratie, het fundament van de Verlichting en de vooral in Frankerijk begonnen Revolutie van VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERSCHAP, en het allerbelangrijkste aspect van dit fundament, de Rots of Grondsteen van Onvoorwaardelijke Liefde die wij allen kunnen vinden in ons zelf als de Wedergekomen Christus, in de harten van mensen.

Om het wat eenvoudiger en samenvattend te zeggen, een Europa gebouwd op het Fundament van LIEFDE!

Dit waarachtige fundament heeft niets met het huidige Christendom gemeen behalve dan dat het ons terugvoert naar Jezus Christus, ons grote voorbeeld, die door de corrupte, satanische religies als een ver boven ons verheven idool wordt vereerd, terwijl Hij een mens was als vele anderen, een rebel die zich keerde tegen de toenmalige gezagdragers ( lees overheden), religieuze autoriteiten ( lees alle toenmalige 'mainstream' religies, die corrupt waren) en tegen de 'geldwisselaars' ( lees banken en financiële instellingen en hun eigenaars). Kortom Jezus was tegen het toenmalige 'esthablishment'.

Het is anno 2014 precies dezelfde gevestigde orde, dezelfde elite en hun zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (N.W.O.), die nu nog steeds 2000 jaar na het laatste leven op aarde van Jezus Christus, die macht op aarde in handen heeft en die deze macht misbruikt en wil behouden.


Maar IK zeg tegen hen, als boodschapper van GOD : "GENOEG IS GENOEG" Jullie tijd is op!

Namens de ten Hemel gevaren Meester Jezus Christus, die ons inspireert, zeg ik Hem na :

"Het Koninkrijk der Hemelen is nabij en het LICHT van CHRISTUS dat door ontelbare HARTEN op Aarde en in de Hemelen, HIER en NU manifest is, is het tweesnijdend Zwaard van GOD, of het LEVENDE WOORD en daarmee is een lijn getrokken en deze lijn stelt ieder mens op Aarde aan beide zijden van de sluier, voor een Keuze en wel de meest fundamentele Levenskeuze die een mens kan maken."

God vraagt ons vandaag en elke dag opnieuw, voor de rest van ons leven te kiezen:
"Voor het LEVEN of de dood, voor WIJSHEID of dwaasheid, voor KRACHT of voor zwakte, voor WAARHEID of bedrog, voor VREDE of voor oorlog, voor VRIJHEID of voor slavernij en 'last but not least', voor de synthese van dit alles en meer..., voor angst of voor LIEFDE


"Kies vandaag wie Gij zult dienen..".

Cupido

De Partij voor de Liefde richt haar liefdevolle pijlen op die elite in en achter kerk en staat, in en achter het grote geld en het bankenwezen. Liefdevol, omdat wij geen mens kwaad toewensen en volstrekt geweldloos willen zijn, terwijl wij geen blad meer voor de mond nemen en geïnspireerd zijn door het LEVENDE WOORD, vreedzaam ten strijde trekken als Spirituele Krijgers, Graalridders onder leiding van 'Koning Arthur', een incarnatie van de inmiddels ten hemel gevaren 'Master MORE', met aan zijn zijde Merlijn, die wij nu kennen als de ten Hemel gevaren Meester Saint Germain.

Liefdevol, omdat wij onze vijanden liefhebben, liefdevol omdat wij weten dat ook de elite voor een groot deel misleid is, door de antichrist. Het aantal onverbeterlijke betweters die hun ziel definitief verkocht hebben aan de spreekwoordelijke 'duivel' is gelukkig maar klein!

Het allerbelangrijkste in een mensenleven

Tegelijkertijd wijzen de opgevaren Jezus Christus en onze ten hemel gevaren Moeder Maria, de 'Bescherm Vrouwe' van de PvdL, de mensheid op het allerbelangrijkste in ieder mensenleven, namelijk onze relatie met GOD. Zij zijn de levende getuigen van het feit dat ieder mens zelfs de dood kan overwinnen en Gods Koninkrijk kan binnengaan. Zij laten ons inzien dat ieder mens een oneindig potentieel heeft om het hoogst denkbare te bereiken van welk ideaal dan ook!
Waarom? Omdat wij kinderen van GOD ZIJN.

IK BEN, uitgaande van ons Goddelijk potentieel en met HULP van GOD, er van overtuigd dat het mogelijk is om binnen afzienbare tijd, het begin van de GOUDEN EEUW van VOORESPOED en zelfs OVERVLOED te creëeren, wanneer mensen weer in zichzelf en hun Goddelijke Oorsprong gaan geloven. We staan aan de vooravond van een wonderbaarlijke, innerlijke revolutie van het collectieve en individuele bewustzijn, als gevolg van de individuele inspanning van velen, van jou en ons allen. Door GODS GENADE zijn wij zo in staat om ons zelf te veranderen, te genezen, te helen in de Kracht van Christus, die wij eerst in het hart geboren laten worden en in de Kracht van de Heilige Geest, die ons door Christus gezonden wordt.

VERBETER DE WERELD, MAAR BEGIN BIJ JEZELF, WANT DE WERELD DIE WIJ WAARNEMEN IS EEN SPIEGEL VAN ONS ZELF.

Dit is onze droom

Dit is niet alleen mijn droom, het is de droom van miljoenen mensen van Goede Wil en die droom is al lang geleden vastgelegd en door alle naties en volkeren getekend en bekrachtigd als een belangrijk document van alle mensen op aarde, namelijk :
DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

of niet soms?


Tenslotte

Over de andere inspirerende voorbeelden die genoemd zijn;

Edward Snowden verdient ons diepe respect. Zijn idealisme intelligentie, zijn offer aan de wereld, waarmee hij zijn leven op het spel zet, zijn een groot voorbeeld voor de huidige generaties.

Wim Hof, beter bekend als 'the Iceman', is een geweldig voorbeeld van iemand die op spectaculaire wijze laat zien dat Sjamanisme en de daarmee samenhangende Natuurgeneeskunde ofwel, want dat is hetzelfde, de Practische Spiritualiteit en de Natuurlijke Genees- en Leefwijzen, waarachtige genezing kunnen brengen voor zelfs de meest 'ongeneeslijke chronische ziekten! Want dat is wat hij in wezen laat zien en aantoont!

Er is niets nieuws onder de zon en mensen moeten nu niet denken dat Wim Hof het wiel heeft uitgevonden, want dat bestaat al sinds mensenheugenis. Wim Hof toont door zijn methode aan dat de Holistische Visie die wij en velen met ons en voor ons al eeuwen propageren juist is!

Dank aan Ron Paul,Edward Snowden, Wim Hof! Dank aan alle pioniers en leraren uit het verleden, dank aan de ten Hemel gevaren Meesters, dank aan onze Hemelse Vader~Moeder GOD die alle eer toekomt. 

Dit is de 2e boodschap in een nieuwe serie, 'het Mysterie van de Liefde'.
Dank voor je aandacht,
Is getekend,

Ik BEN RAPHAËL, postbode van GOD

Vervolg: Het Mysterie van de Liefde 3

 
Toelichtingen en andere voorbeelden zijn te vinden op de project websites van Sichting de ARK: http://www.ark.partijvoordeliefde.nl

* * * *

Additional information