'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

3foldflame circle

Er zijn drie artikelen gepubliceerd over de mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters,  in verband met de toenemende vraag naar meer informatie over het universele spirituele pad. 

De mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters 1

De mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters 2

De mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters 3

Additional information