'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De Wederopstanding van de Goddelijke Moeder in Nederland

moeder maria2

Hoewel deze dictatie al in 2009 is gegeven, door de ten hemel gevaren meester Moeder Maria, willen we deze lering opnieuw onder uw aandacht brengen vanwege het grote belang voor ons land in de komende jaren en om een dieper inzicht te geven in de achtergronden van het werk van de Partij voor de Liefde

 Een boodschap van Moeder Maria (Translated from English, you'll find the original text here)

Mijn geliefde harten, Ik Maria kom in antwoord op het opheffen van de kelk door jullie. Daarom vraag ik jullie om op te staan en een affirmatie met mij te zeggen.

Zeg met mij: Laat er Licht zijn in Holland vandaag en voor altijd! (9x).

En er is Licht!

 

Mijn geliefden, gaat u zitten.

Mijn geliefde harten, ik zeg tot jullie vanuit mijn hart:”Dank voor jullie uitnodiging.” En ik bedoel dit op veel verschillende niveaus, zoals jullie kunnen onderzoeken wanneer je dit gebeuren onderzoekt en het keerpunt dat het voor de gemeenschap kan zijn die jullie zo liefdevol in vele jaren opgebouwd hebben. Elke stap heeft geleid tot het punt waarop jullie nu zijn, waardoor je de kans krijgt om te transcenderen en je gemeenschap naar een hoger niveau te brengen. Jullie hebben om leiding gevraagd, mijn geliefden. En het enige probleem is dat jullie één weekend gereserveerd hebben om het antwoord te krijgen.

Ik bedoel het als grapje, want we kunnen jullie zeker het antwoord over een periode geven. Zoals met alles, is het een progressief antwoord. Er is niet één antwoord op wat de goddelijke leiding is voor jullie gemeenschap. Het is iets wat zich door de tijd heen zal ontvouwen als een prachtige bloem. En jullie zien, natuurlijk, dat jullie al goddelijke leiding hebben ontvangen door het proces dat tot dit punt geleid heeft.

Het fundament om de gemeenschap op te bouwen van degenen die de Weg van Christus volgen

Jullie gemeenschap is één die lijkt op de vroege volgelingen van Christus

Maar om je wat goddelijke leiding te geven – niet om op enige manier jullie innerlijke leiding te overtroeven, maar om misschien die leiding te stimuleren – kijk eens naar jezelf en de gemeenschap die jullie hebben gevestigd. En bevestig dan, mijn geliefden, dat wat je gevestigd hebt een moderne versie is van juist de gemeenschap die 2000 jaar geleden door de eerste volgelingen van De Weg van Christus gevestigd werd, nadat Jezus zijn hemelvaart had gemaakt en het aan ons overgelaten werd om de fakkel te dragen die hij gebracht heeft. Ik zelf, behoorde tot die vroege gemeenschap, die het doorsnee christendom nu als de gemeenschap van christenen ziet.

Maar het was echt een gemeenschap mensen die beseften dat we volgelingen van de Weg waren, een nieuwe weg, een universele weg. Een weg om het jood en christen zijn, te transcenderen en elk ander etiket waar wij, mensen, zo goed in zijn om het op elkaar te plakken – zoals we toen tegen elkaar gezegd hebben, mijn geliefden.

Want wij, beseften, ook, dat het grootste probleem op aarde deling, (af)scheiding was. En we zagen die deling destijds in onze maatschappij, toen we de scheiding zagen tussen Joden en andere etnische groepen, hoewel er in de tijd geen natiestaten waren die jullie tegenwoordig hebben.

Maar we zagen wel heel goed die deling tussen stammen, tussen volken. En we hebben gezien dat we geroepen werden om hier bovenuit te stijgen, want waarachtig, wat Christus ons kwam tonen was dat achter alle delingen, achter ALLE uiterlijke delingen, de universaliteit ligt dat we allen uit dezelfde bron voortkomen.

En daardoor moesten we onze weg terugvinden naar die innerlijke erkenning, waardoor we beseffen, mijn geliefden, dat we meer zijn dan de uiterlijke delingen en scheidingen, meer dan de uiterlijke vormen, meer dan de uiterlijke manifestaties. Zoals deze laatste rozenkrans krachtig tot uitdrukking brengt dat je meer bent dan de uiterlijke vorm.


Een gemeenschap van eenzijn

Maar je beseft ook dat je meer bent dan je ego, meer dan het zelf dat uit de leugen van afgescheidenheid geboren wordt. Dit is de illusie dat je gescheiden bent van je bron en daardoor gescheiden van alle andere van zelfbewuste wezens die dan als gescheiden wezens gezien worden in plaats van complementaire facetten van de schitterende diamant in de geest van God.

Mijn geliefden, kijk – in gedachten – eens naar een diamant. Zou je ooit één facet van de diamant kunnen scheiden van de diamant en het apart ergens door de ruimte laten zweven? Nee, mijn geliefden, wat het heeft geen zin om van een gescheiden facet van een diamant te spreken, want een diamant is een geheel. Dus is het lichaam van God op aarde een geheel.

Maar toch, door het proces van zelfgewaarzijn en de vrije wil, is het mogelijk om de illusie op te bouwen dat één facet van de diamanten geest van God, het Lichaam van God gescheiden kan zijn, gescheiden van het geheel kan zijn. En dan kan dat facet beginnen te handelen alsof het een gescheiden wezen is, dat dan moet proberen iets zelf te bezitten in plaats van met de Rivier van Leven mee te drijven.

Mee te drijven met die eeuwig transcenderende stroom die je zeker alles zal geven wat je nodig hebt wanneer je het nodig bent. Als je enkel maar dat gevoel opgeeft dat je iets voor het gescheiden zelf nodig hebt – dat je het moet bezitten, hebben en in je macht houden.

Dus, mijn geliefden, die gemeenschap hebben we zoveel eeuwen geleden gevestigd, toen we, in het begin, een groot gevoel van verlies hadden omdat Jezus er niet meer was. En enkel langzamerhand kwamen we bij de herkenning dat Jezus er nog steeds was, bij ons, binnenin ons.

En dat zorgde ervoor dat er zich een gemeenschap begon te vormen. Want zie je, Jezus was er om ons te tonen dat we allen het potentieel hadden om meer dan menselijke wezens te worden. En dus zagen we, zolang hij er was, hem als de leider en zodoende moest hij zich terugtrekken om ons een stap omhoog te laten doen en de stap te doen om de Christus in onszelf te (h)erkennen, in plaats van het alleen in hem te herkennen.

En dit was een heel delicaat proces, dat er niet gemakkelijker op gemaakt werd mijn geliefden, door het feit dat we geen hulpmiddelen hadden die jullie tegenwoordig wel hebben, het gewaarzijn van psychologie, de concepten van het ego, de concepten van het spreken over gevoelens.

Zie je, mijn geliefden, er zijn zoveel dingen die je tegenwoordig als vanzelfsprekend aanneemt, maar die er 2000 jaar geleden niet waren. Er was destijds, onder de gewone bevolking, geen intellectueel inzicht in of conceptualisatie van de menselijke psyche. En dus was er geen enkele manier om te begrijpen dat er aspecten aan de psyche zitten – en dat één aspect het ego genoemd kan worden en op de illusie van gescheidenheid gebaseerd kan worden, terwijl een ander aspect echt is en uit de Ene Bron komt.


Wees afgestemd op je tijd

Dus mijn geliefden, denk eens na over de zegeningen die je tegenwoordig hebt – door het veel verfijndere inzicht in de psyche, in het helen van de psyche. En besef dan dat dit de ruggengraat is van je gemeenschap en je potentieel om die gemeenschap naar een hoger niveau van dienstbaarheid aan het leven te tillen.

Want zie je, destijds moesten we ons meer richten op de dingen die mensen met hun bewustzijnsstaat aanspreken. En dus hadden we een andere aanpak. Dit was natuurlijk helemaal deugdelijk in die tijd. Maar ik zeg niet dat jullie het moeten proberen te kopiëren, noch zou je zoals enkele religieuze groeperingen gedaan hebben, op dezelfde manier moeten proberen te leven als wij 2000 jaar geleden. Want je moet afgestemd zijn op je eigen tijd.

Niettemin vraag ik van jullie te erkennen dat je hetzelfde proces hebt doorgemaakt waar wij doorheen zijn gegaan in die eerste gemeenschap, waarin we een nieuwe weg gevolgd hebben, de nieuwe weg van Christus, een hogere weg van Christus – een weg die de menselijke delingen en afgescheidenheid oversteeg.

En dan kun je, in de hedendaagse tijd, dat verder brengen, door de leringen over de psyche in te lijven en helpen om mensen te laten zien dat de delingen tussen verschillende groepen niet echt is, niet iets wat door de natuur bepaald wordt of door God gedefinieerd.

Het is een kunstmatige creatie van dat element van de menselijke psyche, het ego. En al hun problemen, alle ziekten van het lichaam, alle ziekten in de geest – waaronder de stress die ze voelen door de levensstijl van het moderne leven – dit alles wordt gecreëerd door een deling in de psyche, die ze tot een huis dat verdeeld tegen zichzelf is, maakt.

En daardoor ze tegen andere mensen verdeeld maakt, waardoor ze een dualistische strijd met andere mensen aangaan die hun levensenergie, hun aandacht, hun tijd, hun kansen om in deze magnifieke sfeer te zijn, die het materiële universum echt is, ondanks alle uiterlijke verschijnselen, verteert.

Want jullie kunnen ze zeker helpen zien, zoals jullie gisteren over geconverseerd hebben, dat de uiterlijke verschijnselen uiteindelijk onecht zijn. En dat het Ma-terlicht ( opmerking vertaler: het moeder- of materlicht is het geestelijke licht waar alle materie uit is opgebouwd) net zo gemakkelijk een hogere visie vergroot kan uitbeelden als de onevenwichtige visie die tegenwoordig aan jullie wordt opgelegd door het massabewustzijn van de mensen.


Isoleer jezelf niet

En zie zodoende, mijn geliefden, dat we niet willen dat jullie een gevoel van gemeenschap creëren dat jullie geïsoleerd of gescheiden van de rest van de maatschappij zijn. Daarom eren we jullie trouwens in deze groep – voor het feit dat jullie zo universeel zijn in jullie aanpak. Maar we vragen jullie te overwegen of zelfs dit naar een hoger niveau gebracht kan worden, waardoor jullie niet alleen met mensen individueel werken, maar ook beginnen te erkennen dat je stem misschien in de grote gemeenschap van de maatschappij gehoord kan worden waarin jullie leven.

Want er is in Nederland veel behoefte aan Goddelijke Leiding en een voorbeeld voor degenen die onder jullie die bereid zijn een hogere weg te volgen.

Let erop dat ik het niet heb over degenen die bereid zijn een uiterlijke doctrine of te lering te volgen, maar die bereid zijn om die innerlijke wet te volgen die niet geschreven kan worden, die niet als de ene wet bepaald kan worden die onder alle omstandigheden toegepast kan worden, maar die de 'Wet van Eenzijn' is, de wet van transcendentie, de wet van integratie, de wet om al het leven op te tillen.

Dit houdt in dat je probeert elke omstandigheid die er is te erkennen, erkennen dat ze manifest is, maar het enkel tijdelijk en totaal onecht is. En dan probeert mensen te helpen dit te zien, zodat ze kunnen kiezen om een hogere manifestatie te creëren door te bevestigen dat de huidige omstandigheid die er is, iets is wat ze gecreëerd hebben en dat het niet het enige is wat je kunt creëren – want het is zeker niet onvermijdelijk.

Het spirituele potentieel voor Nederland en haar bijdrage aan de Gouden Eeuw. Maar om het potentieel te manifesteren, moet het Nederlandse volk de neiging overstijgen om hun maatschappij een gesloten cirkel te laten zijn


Het potentieel voor het Nederlandse volk

Mijn geliefden, overweeg eens hoe jullie – ook al zien jullie jezelf misschien maar als een klein groepje – maar overweeg eens hoe jullie passen in de maatschappij die jullie hier in Holland, of de Nederlanden, zoals het genoemd wordt, hebben.

Overweeg eens dat je niet Nederlands bent, maar dat jullie mede-scheppers zijn met God. Jullie zijn volgelingen van de Weg. Jullie zijn al vele levens volgelingen van de Weg geweest. Maar in dit specifieke leven hebben jullie ervoor gekozen om hier in dit land te incarneren. En vraag jezelf dan eens af waarom. Waarom zitten jullie hier in Holland? Wat heeft jullie ertoe gebracht om je vrijwillig aan te bieden om in deze natie te incarneren? Wat was het potentieel dat je voor de natie zag en je eigen rol om dat potentieel te brengen, mijn geliefden?

Wanneer je terugkijkt op de geschiedenis van dit land, denk dan eens na over wat je ziet, denk eens aan wat dat zegt over het bewustzijn van het volk. Denk eens na over haar goede eigenschappen, haar beperkende eigenschappen, en hoe dat zou kunnen helpen om het bewustzijn te verhogen om de goede eigenschappen te maximaliseren en de beperkende eigenschappen te transcenderen.

Als voorbeeld, mijn geliefden, denk eens na over hoe het Nederlandse volk al eeuwenlang in een strijd met Moeder Natuur zit om haar land te beveiligen tegen overstroming door de oceaan. Denk dan eens dat de oceaan het waterelement, het emotionele lichaam, representeert. En overweeg dan eens dat het Nederlandse volk het potentieel heeft om te demonstreren dat je op zeeniveau kunt liggen, of zelfs onder het zeeniveau, je ondergedompeld kunt zijn in dat emotionele miasma, maar er toch bovenuit stijgen en iets opbouwen dat niet door het tumult in het emotionele lichaam afgebroken wordt. Je kunt een gevoel van een stevige fundering leggen dwars door de chaos heen.

Zoals het Nederlandse volk in het uiterlijke, maar nog niet in het innerlijke, in de psyche, heeft getoond. Kijk naar het land hoe alles wordt geregeld, ordelijk, netjes. Zoals we onze boodschappers geïnspireerd hebben om gisteren een fietstocht te maken door de buurt en te zien hoe de huizen en tuinen zo goed bijgehouden en onderhouden worden. En zie dit als een positieve eigenschap, maar wees ook bereid om te zien dat elke eigenschap uit het evenwicht kan raken. Zoals ik gisteren de aandacht van deze boodschapper heb getrokken naar de vele huizen die bomen buiten hebben, waarin ze van hout een latwerk hebben gemaakt en de bomen dwingen om de takken horizontaal te laten groeien, in rechte lijnen, in plaats van in de natuurlijke patronen. En zie mijn geliefden, dat door zo met Moeder Natuur te hebben geworsteld om te overleven, een bepaalde wens gegroeid is om de natuur te beheersen, om het moederelement te beheersen, mijn geliefden.

En zie dan hoe dit tot vele omstandigheden kan leiden waarin de maatschappij een gesloten cirkel wordt, zodat het materiële rijk een doel op zich wordt. En het Nederlandse volk gelooft dat ze het recht heeft om te doen wat ze maar kan om zich van enig fysiek voordeel te verzekeren dat je vergroot uitgebeeld ziet in hoe er met bepaalde problemen omgegaan wordt, waaronder drugs en drugsmisbruik, waaronder seksualiteit, waaronder euthanasie en andere omstandigheden. Waardoor mensen denken dat ze het recht hebben om ieder aspect van het leven met de uiterlijke geest en het gescheiden zelf te beheersen.


De wederopstanding van de Goddelijke Moeder

En mijn geliefden, vanwege de Wet van Vrije Wil, heb je het recht om te proberen alles te beheersen en te bezitten voor het gescheiden zelf. Het is je recht om op deze manier met de vrije wil te experimenteren. Maar zoals in de rozenkrans staat, word je, als je die gesloten cirkel, dat gesloten systeem, creëert, onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica, maar die de samentrekkende kracht van het moederelement is die alles afbreekt dat zichzelf niet transcendeert.

En dus zie je dat de Nederlandse maatschappij op vele manieren die gesloten cirkel is geworden en je ziet dat zelfs al zijn de Nederlanders zo ingenieus en bekwaam om orde te scheppen, er dan bepaalde problemen in de maatschappij zijn die hun vindingrijkheid tarten, hun orde trotseren. En je ziet dat er bepaalde problemen zijn die niet opgelost kunnen worden, omdat ze gewoon een uitdrukking van het feit zijn dat in een gesloten cirkel dingen beginnen af te brokkelen. Want er is geen bereidheid om verder te gaan en daarom was wat er in de psyche van de Nederlandse natie gebeurd is, daadwerkelijk het laten inslapen, de euthanasie, bij wijze van spreken, van de Goddelijke Moeder. En dan heb je een aardemoeder gecreëerd die je in de hand probeert te houden met het gescheiden zelf, de uiterlijke geest.

En waar behoefte aan is, is de wederopstanding, het opnieuw ontwaken van de schone slaapster de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke. En hoe kan dit tot stand gebracht worden? Dat kan enkel door te erkennen dat de Goddelijke Moeder altijd één is met de Goddelijke Vader – nooit de één zonder de ander, mijn geliefden! En dus is dit het proces waar je doorheen gegaan bent in jezelf, in je spiritueel ontwaken.

Waardoor jij – als het vrouwelijke element van je totale wezen, het lagere wezen dat jij bent, je ziel, je bewuste zelf – bent gaan erkennen dat er meer aan je is dan dit lagere wezen. Dat je een hoger wezen hebt, een Goddelijk Zelf, een IK BEN Aanwezigheid, of hoe je het maar noemen wilt, maar er bestaat meer dan alleen maar het lagere. En zodoende heb je dat bewustzijn getranscendeerd dat het materiële universum tot een gesloten kader maakt.

En dit is het potentieel voor jullie gemeenschap – om een voorbeeld te zijn van hoe je in de moderne maatschappij van tegenwoordig – die jullie hier in Nederland en in Europa en andere delen van de wereld hebben – dat het niettemin mogelijk is om verder te kijken dan het materialisme en een zinvolle spirituele aanpak vindt.

Je kunt mensen helpen zien dat dit veel verder gaat dan de traditionele religies die zo veel mensen in de moderne maatschappij verworpen hebben of zijn gaan betwijfelen, of zijn gaan zien dat er meer dan dat moet zijn.

Maar ze weten niet want, ze zien het niet – en toch hebben jullie het wel gezien. En je kunt andere mensen helpen het te zien, door het in verband te brengen met specifieke aspecten van het leven waarmee ze moeite hebben, door het op te schrijven, door het anderen te vertellen.

Overwin de illusie waarin je opgevoed werd om te accepteren, dat je als individu niet het verschil kunt maken in de maatschappij. Erken dat miljoenen mensen al gewekt zijn en dat allen samen daadwerkelijk het verschil zullen maken op wereldwijde schaal!


Erken je potentieel

Je kunt naar jezelf kijken, mijn geliefden. En zoals jullie tot uitdrukking gebracht hebben, krijg je een innerlijk aanwijzing en dan zegt je uiterlijke geest: “O nee, dat kan niet waar zijn. Niet mijn kleine ikje. Hoe zou ik ooit iets kunnen doen wat een heel land beïnvloedt?” Maar zie je, mijn geliefden, naarmate je jouw hogere wezen integreert, komt er een moment dat jij je af moet vragen, zoals deze boodschapper dat een paar jaar geleden moest: “Geloof ik dat de spirituele leringen die ik volg, waar zijn? Geloof ik dat de spirituele oefening die ik doe, eigenlijk werken? Want per slot van rekening volg ik en bestudeer ik al enige tijd spirituele leringen. Ik heb spirituele technieken gedaan. Ik heb aan mijn psyche gewerkt. Geloof ik dat het werkt? Geloof ik dat het verschil maakt?”

Als het antwoord ‘Nee’ is, houd er dan mee op en geniet van het leven. Maar als het antwoord ‘Ja’ is, erken dan dat jij je vroegere zelfgevoel aan het overstijgen ben.

En naarmate je het vroegere zelfgevoel transcendeert, moet je op een punt komen waarop jij zegt:

“Ik ben geen klein ikje dat denkt dat hij of zij niets kan doen, omdat ik opgevoed werd met de gedachte dat ik niets ben en geen verschil op aarde kan maken. Ik ben niet dat gescheiden zelf dat door het bewustzijn van de antichrist geprogrammeerd is om te ontkennen dat de Christus in mij geboren kan worden.

Nee, ik ben meer dan dat gescheiden zelf en ik ben bereid om te erkennen dat de Christus zeker in mij geboren kan worden. En hoewel mijn kleine ikje van het gescheiden zelf geen verschil kan maken voor mijn natie, kan de Christus in mij, God door mij, zeker het verschil maken.”

Dit houdt niet in dat je op kruistocht moet gaan en veel religieuze mensen moet ontmoeten en tegen ze preken en proberen ze allemaal te bekeren. Het houdt in dat je gewoon erkent dat je meer kunt zijn. En dat je de open deur kunt zijn door iets op het gepaste moment op gepaste wijze te zeggen wat het verschil zal maken, niet enkel in individuele levens maar ook in de maatschappij als geheel.

Zie je mijn geliefden, je kijkt naar jezelf en je kijkt naar de groei in bewustzijn, loop vervolgens niet in de val door te denken dat jullie de enigen zijn die in bewustzijn groeien. Dit is een gebruikelijke vergissing die we in veel spirituele gemeenschappen zien, wanneer ze zeggen: “O, we zijn zo anders dan de mensen in de maatschappij die hun materiële leven leiden en drinken en vrolijk zijn. Ze wijzen ons af, ze begrijpen ons niet. Maar we moeten tenminste wel beter dan zij zijn, omdat wij spiritueel zijn en wij spiritueel aan het groeien zijn. En zij niet.”


Veel mensen zijn eraan toe om wakker te worden

Maar zie je, mijn geliefden, al het leven is met elkaar verbonden. Zoals Jezus gezegd heeft: “En ik, als ik verhoogd wordt, zal ik alle mensen tot me trekken.” Er is een onderliggend eenzijn in al het leven. Omdat jij je bewustzijn verhoogd hebt, heb je veel mensen opgetrokken die boven het massabewustzijn beginnen uit te klimmen. Maar er is een Alpha-Omega actie, mijn geliefden. Je kunt naar jezelf kijken en als je realistisch bent, zie je dat je niet je eigen bewustzijn in je eentje verhoogd hebt. Als er geen andere mensen waren – die bereid waren om ook hun bewustzijn te verruimen – dan had je niet de vooruitgang kunnen boeken die je nu geboekt hebt.

Het is daarom een interactieve relatie. En het beeld, het inzicht dat ik je hier wil geven, is dat er daarginds veel meer mensen zijn dan je denkt, die hun bewustzijn op innerlijke niveaus verhoogd hebben, maar die gewoon nog niet tot de uiterlijke erkenning gekomen zijn van het proces, van hun potentieel, van de spirituele kant van het leven. Maar ze staan dicht bij een doorbraak.

Wat betekent dat één opmerking, één artikel, één geschrift, één uitdrukkingsvorm, één boek van jou, het verschil kan maken, deze mensen kan bereiken en ze zeker wekken, zoals jullie een ontwaken ervaren hebben – toen je van niet bewust gewaar zijn van de spirituele kant van het leven plotseling gewaar werd van de spirituele kant van je natuur, om je er plotseling van gewaar te zijn en het gevoel te hebben dat een heel nieuw leven zich aan je openbaarde.

Zoveel mensen daarginds zijn aan een ontwaken toe. Maar zie je, waar ze klaar voor zijn, is niet een religieuze tot rebellie aanzettende opstandeling of een hel en verdoemenis prekende priester, want ze staan al boven dat bewustzijn.

Ze zijn toe aan iemand die niet spiritualiteit bestudeerd heeft, maar het geleefd heeft. En die het tot uitdrukking brengt, niet op een halsstarrige, gedwongen manier waardoor je tegen jezelf zegt: “O, ik moet eropuit om de wereld te redden en het christendom voor Jezus in ere te herstellen, of de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen, of de Goddelijke Moeder voor Moeder Maria in ere herstellen.”

Maar je doet het op een manier waardoor je het gewoon door je heen laat stromen, door te durven zijn wie je bent. Durven je hogere wezen tot uitdrukking te brengen in plaats van je uiterlijke geest te gebruiken om te denken dat je op een bepaalde manier moet zijn of doen.


Bewaar het evenwicht

En zie je zodoende het wankele evenwicht hier, mijn geliefden? Jullie hebben in jullie gemeenschap wel een potentieel dat vèrstrekkend kan zijn. Maar we willen niet dat jullie je er met de uiterlijke geest op richten en al te fanatiek te worden en denken dat je dit en je dat moet doen en dat je nooit tijd hebt om van het leven te genieten.

Dat hebben we in eerdere organisaties van ten hemel gevaren meesters gezien, waardoor de studenten al te zeer geconcentreerd werden op het redden van de wereld, zodat ze het gevoel kregen dat ze niet meer de tijd hadden om gewoon te leven. En dus door zo geconcentreerd met de uiterlijke geest erop gericht te raken, hebben ze hun innerlijke leiding verloren. De hogere leiding van hun eigen hogere wezen. En dus moesten ze alles afdwingen in plaats van het te laten stromen.

Zie je mijn geliefden, er zit een fundamenteel verschil tussen iets met de geest begrijpen – met je geest besluiten dat je nu het inzicht moet implementeren door dit of dat of nog niets anders te doen – er zit een fundamenteel verschil tussen die benadering en de benadering om naar binnen te gaan, om bereid te zijn met de Rivier van Leven mee te stromen.

Je bent bereid geweest om door een proces te gaan van naar de balk in je eigen oog kijken, aan je eigen psyche te werken, kijken naar wat je ervan weerhoudt om je hogere zelf in actie te zijn, om te zijn wie je echt bent. En dan in die overgave te komen dat je wilt zijn wie je bent. En in die overgave erkennen, mijn geliefden, dat je hogere wezen echt is. Dat je hogere wezen het potentieel heeft om zich door jou tot uitdrukking te brengen – als je maar bereid bent niet vast te houden aan het beeld van jezelf als een klein machteloos wezentje.

Dit is het potentieel, mijn geliefden. Want zie je, het verschil tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk is juist dat 2000 jaar geleden de Christus niet in miljoenen mensen geboren kon worden, of zelfs maar 10.000. Ze hadden het bewustzijn nog niet, het collectieve bewustzijn was daar nog niet. Daarom kwam Jezus als voorloper, iemand die het Christusbewustzijn belichaamd heeft en iedereen opriep om hogerop te komen.

Overgave is de sleutel tot echte kracht

Maar in dit Aquariustijdperk is het bewustzijn verhoogd, het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, geïnternaliseerd door veel mensen. En daardoor krijgen we dan het potentieel dat veel mensen de Christus in zich geboren laten worden. En zodoende hebben we totaal niet de bedoeling om deze beweging zich rond één leider of twee leiders of een paar leiders te concentreren. We hebben echt de bedoeling om een gemeenschap en een beweging te zien waarin vele, vele mensen hun Christusschap tot uitdrukking durven te brengen op elk willekeurig niveau dat Christusschap manifest is en er dan constant naar streven om hogerop te komen door die overgave, wat de meester-sleutel is om naar het Christusschap op te klimmen.

Je kunt niet het Christusschap laten, of dwingen te, gebeuren. Je kunt je er alleen maar aan overgeven. Waardoor je herkent zoals Jezus het uitgedrukt heeft: “Ik zelf – het gescheiden zelf – kan niets.” “De Vader in mij – het Hogere Zelf – in mij doet het werk.” ”Maar toch zijn ik en mijn Vader één.” Ik en mijn Hogere Wezen zijn één. En zodoende “werkt mijn Vader tot nu toe en ik werk”, omdat ik bereid ben de open deur te zijn. Ik ben bereid niets achter te houden en niet te beperken wat God door mij kan doen.

Dit mijn geliefden, is mijn laatste gedachte voor deze boodschap. We zullen later specifiekere aanwijzingen geven naarmate dit weekend vordert. Maar in deze boodschap wil ik jullie met een gedachte achterlaten:

Probeer je gewaar te worden van hoe je beperkt wat God door je heen kan doen. Deze boodschapper overdacht deze vraag een aantal jaren geleden. En het was echt het begin van het proces dat hem naar zijn huidige niveau heeft gebracht en het potentieel heeft om hem nog verder te brengen, naar zelfs nog hogere niveaus van dienstbaarheid, zoals elk van jullie het potentieel heeft om veel verder te komen dan  wat je tijdgenoten en je familie en vrienden van vroeger denken dat er mogelijk is voor jou.

Dit is dan echt de betekenis van 'The Invitation'. Deze groep kan hogerop komen, het oude zelfgevoel transcenderen. Het is niet simpelweg een invitatie om een ark te betreden om te overleven, fysiek. Het is de uitnodiging om de Ark des verbonds te betreden. Wat een symbool is mijn geliefden, voor degenen die bereid zijn om verder dan het gescheiden zelf en het materiële rijk te kijken.

Voor degenen die bereid zijn te herkennen dat ze de geïncarneerde Goddelijke Moeder zijn en dat ze als zodanig één zijn met de Goddelijke Vader. En daarom zijn ze ook hier om de visie van de Goddelijke Vader te manifesteren, zodat ze tot uitdrukking komt in de energieën van de Goddelijke Moeder. Zodat er die aansluiting komt, zo boven, zo beneden. Wees hier beneden alles wat je boven al bent.

Denk hier over na, denk hier over na, want dit is waarachtig de uitdaging van Christus, de essentiële mantra en boodschap van Christus in de komende 2000 jaar. Jullie zijn goed op weg om dit te herkennen, maar er zijn nog steeds elementen in jullie waardoor jullie je zelfexpressie beperken, het God-zelf dat zich uitdrukt door het wezen, door het zelf, dat hier beneden verankerd is.

Wees bereid hierover na te denken, wees bereid hierover te discussiëren vanmiddag, mijn geliefden. Zodat het een fundament kan vormen voor ons om je nog meer specifieke punten en aanwijzingen te geven.

En zodoende bedank ik jullie om samen te komen. Om hier te zijn, om ons een platform te geven, om een kelk voor ons te vormen waar het licht in kan stromen. En daardoor een kettingreactie op gang brengt die voor een seismografische verschuiving in het bewustzijn kan zorgen, niet enkel in deze natie, maar het hele Europese werelddeel en nog verder. Mijn geliefden, wees verzegeld in het vreugdevolle hart van de Goddelijke Moeder die IK BEN.

Copyright © 2012 by Kim Michaels

Additional information