'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De val van de Cabal voor kinderen

Val Cabal

Speciaal voor alle kleine en grote mensen die in de Nederlandse taal uitleg willen over wie en wat de Cabal nu eigenlijk is en hoe deze ons dagelijks leven beinvloed.

Gemaakt door Cyntha Koeter - Deel 1, 2 en 3.

Voorwoord

De Partij voor de Liefde is een project van ondergetekende, die in 1988 wakker werd wat betreft de samenzwering van het kwaad op aarde. Er waren toen al bewijzen dat de AIDS epidemie, door mensen was gecreëerd. Na 9/11 (11 September 2001), de moord op Pim Fortuyn (6 Mei 2002) en Theo van Gogh ( 2 November 2004) en de door de regering genegeerde Referendumuitslag over de EU grondwet ( 1 Juni 2005) wist ik het zeker, de hele wereld wordt bestuurd door een satanisch geleide machtselite (tegenwoordig de Cabal genoemd). Wat mij betreft was de maat toen vol en moest ik wat doen. Het inzicht dat de overheid van ons land en vele andere landen, niet het beste voorhad met de bevolking en dat de main stream media steeds meer een propagandakanaal geworden was van diezelfde overheid, riep in mij de Spirituele Krijger wakker.

Daarom begon ik dit project als een "Alchemisch experiment", geïnspireerd door mijn spirituele leraren, de ten hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap. Het is met name Meester Saint Germain die hierin een belangrijke rol speelt en die ik leerde kennen via verschillende Mysteriescholen.

De Partij voor de Liefde is ontstaan vanuit de visie dat de mensheid in deze tijd van de Wederkomst van Christus in de harten van de mensen ( het collectief bereiken van het bewustzijn van het "Hoger Zelf") wakker kan worden, opnieuw geboren kan worden en kan gaan bouwen aan de komende Gouden Eeuw van de Waterman. Maar dan zullen de mensen wel moeten opstaan tegen een corrupte overheid. Laat het duidelijk zijn, ik wijs iedere vorm van geweld af, maar geloof wel dat wij als bevolking "burgerlijk ongehoorzaamheid" en het gesproken woord of geschrift mogen gebruiken om tegen de tirannie van leugens en bedrog te protesteren.

Vertrouwend op God, die Liefde is en bewust van de onmetelijke kracht van de Liefde, kunnen wij als Zonen en Dochters van onze  Hemelse Vader~Moeder, net als Jezus, het Christusbewustzijn ontwikkelen en alleen die ontwikkeling zal tot een glorieuze overwinning kunnen leiden.

 "Onvoorwaardelijke Liefde" is de sleutel tot het antwoord op alle vragen, het opent alle deuren en is onoverwinnelijk! Er is inmiddels bijna 20 jaar door mij met hart en ziel aan dit project gewerkt. Er zijn nog vele plannen om dit project verder uit te werken. Te denken valt aan een musical en een speelfilm en natuurlijk het opzetten van een maatschappelijke beweging.

Als u zich geroepen voelt om samen met mij verder te bouwen aan een Gouden toekomst voor ons land, dan kunt u contact met mij opnemen via:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Roeland Solcer

 

Voor meer informatie zie ook:

https://www.partijvoordeliefde.nl/articles/213-verslag-van-een-alchemisch-experiment

https://www.partijvoordeliefde.nl/articles/333-verslag-van-een-alchemisch-experiment-2

https://www.partijvoordeliefde.nl/news/355-historische-ontwikkeling-van-de-partij-voor-de-liefde

https://www.partijvoordeliefde.nl/articles/119-de-grote-witte-broederschap

https://www.partijvoordeliefde.nl/articles/86-wat-wil-de-partij-voor-de-liefde

 

De val van de Cabal voor kinderen - Deel 1 gemaakt door Cyntha Koeter

 

De Val van de Cabal voor kinderen - Deel 2 - Door Cyntha Koeter

WAT IS ER NU WERKELIJK AAN DE HAND?

Wie of wat is de Cabal en hoe werkt zij?
Is de invloed van de Cabal zichtbaar in de wereld?
Wat heeft de Cabal nog voor ons in petto?
En nog veel meer in dit tweede deel voor kinderen.

 

 

De Val van de Cabal voor kinderen - Deel 3 - Door Cyntha Koeter

IS ER EEN OPLOSSING?

In deze episode: Hoe zit het systeem van de Cabal eigenlijk in elkaar?
In hoeverre wordt jouw leven daardoor beinvloed?
En kunnen we hier nog uit ontsnappen?
En de oplossing in dit derde deel voor kinderen...

 

Zie ook / See also:

Fall of the Cabal (English): https://www.partijvoordeliefde.nl/news/214-fall-of-the-cabal

De Val van de Cabal (Dutch):  https://www.partijvoordeliefde.nl/news/217-de-val-van-de-cabal

Sequel to the Fall of the Cabal:  https://www.partijvoordeliefde.nl/news/264-the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal

Additional information