'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw visualiseren

threefold flame new smaller

 A dictation of The Ascended Master Saint Germain, 22 maart 2008

             For English version, click here 

Thema: Begrijpen dat de mensheid in de laatste 2000 jaar vanaf het niveau van stambewustzijn is opgeklommen – waarbij maar heel weinig mensen genoeg individualiteit bezaten om het pad naar Christusschap te bewandelen – en veel mensen nu de test onder ogen moeten zien om de wereldse individualiteit los  te laten, die ze als tussenstap op het pad hebben gecreëerd.

"IK BEN Saint Germain en ik kom mijn dankbaarheid toevoegen aan die van Moeder Maria en Quan Yin. Want zie je mijn geliefden, wanneer geascendeerde meesters een natie sponsoren, zoals ik de Verenigde Staten heb gesponsord, wordt je deels verantwoordelijk voor wat er in die natie gebeurt en wat door die natie aan andere naties wordt aangedaan. En daardoor heb ik daadwerkelijk een karmische last en een karmische schuld als gevolg van de wijze waarop de oorspronkelijke volken in dit werelddeel werden behandeld tijdens de jaren dat de Verenigde Staten werd geformeerd en daarna".

 "En het ligt me al jaren lang zwaar op het hart hoe de prachtige autochtone volken werden behandeld en hoe het niet mogelijk was om ze te integreren in mijn grotere visie voor Amerika, die echt de visie was van vele achtergronden die samenkwamen en zich aansluiten bij de IK BEN geest, de geest van het IK BEN volk  (the 'I AM Race' - merk op dat het woord 'AMERICA' daarvan is afgeleid) dat alle uiterlijke delingen overstijgt en daarom een bolwerk van vrijheid vormt, een bastion van vrijheid, tegen de krachten van anti-vrijheid die de mensen zouden proberen tot slaaf te maken.

En om dat te doen, moet de antichrist de mensen verdelen, en daarom de verdeel en heerstactiek gebruiken, het verdeel en heersbewustzijn, door de mensen in allemaal groeperingen in te delen die worden gebaseerd op uiterlijke kenmerken.

Om vervolgens de mensen te laten geloven dat ze vijanden moeten zijn van degenen die anders dan zij zijn en dat de enige manier om de conflicten op te lossen die ze zien, is door oorlog te voeren en degenen te vernietigen die anders zijn.

Want mijn geliefden, de echte visie van Saint Germain en de echte visie van de Opgevaren Schare, is om eenheid onder de mensen te creëren op deze planeet. Maar de vervorming van die visie door de gevallen wezens is natuurlijk een geforceerde eenheid te creëren, waarbij ze mensen proberen te doden die van hen verschillen. Tot er uniformiteit is door alle verschillen te elimineren die – tussen haakjes – enkel mogelijk zouden zijn als er op den duur nog maar één persoon op aarde over was, mijn geliefden. Want zelfs twee mensen met het dualiteitsbewustzijn zouden waarachtig al gauw een manier vinden om vijandigheden en conflicten tussen hen te creëren, zodat de één de ander zou moeten doden.

De wereldvrede begint bij het individu
En daardoor mijn geliefden, zie je duidelijk dat er geen enkele manier is om op deze manier vrede te sluiten, om eenheid onder de mensen te krijgen door geweld, door verdelingen. Er is geen enkele manier, zoals we eerder al gezegd hebben om een probleem op te lossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En zodoende kun je onmogelijk delingen overwinnen, terwijl je nog steeds juist in het bewustzijn zit dat de splitsing in de allereerste plaats heeft gecreëerd. En dus mijn geliefden, zie je dat de enig praktische – de enig mogelijke – oplossing is door die bewustzijnsstaat helemaal te transcenderen – door naar een hoger niveau op te stijgen.

En toch, hoe kunnen mensen dit doen zolang ze zich nog vereenzelvigen met de uiterlijke delingen op aarde? En zodoende is er maar één oplossing en die is dat mensen beseffen dat ze meer zijn dan deze uiterlijke menselijke identiteit die voor hen gecreëerd is. Ze zijn meer dan vormen die zijn gecreëerd en waarin ze worden verondersteld te passen van de wieg tot het graf.

Zodoende, zijn zij waarachtig de IK BEN mensen en wanneer je dit erkent, kun je die uiterlijke delingen transcenderen – zoals jullie daadwerkelijk aan het doen zijn in een conclaaf als dit, mijn geliefden, waarbij jullie vanuit verschillende achtergronden komen, verschillende nationaliteiten hebben, maar dat is niet belangrijk, want jullie komen samen in geest, mijn geliefden. En in dat ware eenzijn in geest die jullie individueel hebben gevonden, welnu, dan transcendeer je de verschillen in de buitenwereld.

En toch mijn geliefden, kan ik je zeggen dat dit enkel op individuele basis kan gebeuren. Want zie je – zoals zowel Moeder Maria als Quan Yin hebben gezegd – is er trouwens geen andere manier om delingen te overwinnen, behalve door individualiteit. Het kan niet collectief gedaan worden, mijn geliefden, en daarom zie je trouwens dat de Heer Christus zelf naar deze planeet gekomen is, 2000 jaar geleden om een tijdperk te inaugureren waarvan het de bedoeling was dat de mensheid in individualiteit zou groeien en meer individualisme zou krijgen die hem uit het stambewustzijn zou trekken – die echt de oorzaak is van vele delingen op deze planeet.

Echt en geperverteerd individualisme
En toch was het natuurlijk mijn geliefden, te voorzien en onvermijdelijk dat er een aantal personen van de mensheid – vooral degenen die al in het dualiteitsbewustzijn vastzaten voor ze naar deze planeet toekwamen – het concept van de Christus zouden vervormen – de individuele Christus – en er een vervormd concept van individualisme van zouden maken, gebaseerd op het ego dat alleen maar aan zichzelf denkt.

Dus mijn geliefden, zijn dit gewoon de 'onkosten van het zaken doen' zoals ze tegenwoordig zeggen. En het was te voorzien dat dit zou gebeuren en dat het gruweldaden zou veroorzaken. Niettemin, vraag ik jullie je visie te verruimen en te zien dat zelfs alle oorlogvoering en strijd die je de laatste 2000 jaar hebt gezien, een noodzakelijk element was om de mensheid te verheffen, niet enkel boven het stambewustzijn uit, maar ook boven het vervormde bewustzijn van individualiteit uit. Waardoor mensen beseffen dat individualiteit niet betekent dat je een eiland bent.

Want zoals gezegd, geen enkele man, geen enkele vrouw, is een eiland. Het betekent dat je jouw goddelijke individualiteit als een verlengstuk van, als een individualisatie van, je Schepper ziet. En wanneer jij je eenzijn met God erkent en met Christus zegt: “Ik en mijn Vader zijn één,” nu dan zul je al gauw de volgende stap doen en beseffen dat al je broeders en zusters ook een IK BEN Aanwezigheid hebben, dat zij ook uit de Godaanwezigheid zijn voortgekomen en dat ze daarom ook deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde.

En dus zie je mijn geliefden, hoewel het misschien onlogisch voor sommigen kan lijken, is de realiteit dat de mensheid met een collectiever bewustzijn is begonnen waarbij maar heel weinig individuen op deze planeet genoeg individualiteitsgevoel bezaten om zich boven dat collectieve bewustzijn te verheffen. En zodoende moest de mensheid door een proces van individueel sterker worden heengaan, voor ze zich met het pad naar Christusschap zouden kunnen bezighouden, dat ze bij een groter één zijn in geest zou brengen dat dan weer de basis zou vormen voor een groter één zijn in het materiële rijk.

Eénheid die niet is gebaseerd op hetzelfde zijn, maar wordt gebaseerd op de realiteit dat verschillen, goddelijke verschillen, uit dezelfde bron komen en daarom verschillen niet de bron van conflicten zijn, mijn geliefden.

Het zijn zoals we al eerder hebben gezegd, individuele facetten van de diamanten geest van God, waarbij elk van jullie een facet van die diamant is. En wanneer jullie bij elkaar komen, kunnen jullie een mooiere glans produceren dan wanneer jullie apart schitteren, of zelfs wanneer jullie elkaars tegenstander zijn en daardoor je licht onder de korenschoof verbergen.

Want mijn geliefden, je kunt niet bezig zijn met conflicten met andere mensen tenzij je eerst je eigenlijk licht verbergt, tenzij je dat licht ontkent en daarom een lager identiteitsgevoel accepteert. Wanneer je het zelf creëert of dat je in een rol stapt die voor je wordt gecreëerd door de maatschappij of zelfs door de verkeerde leraren van de mensheid – die het verdeel en heersbewustzijn hebben gebruikt om al deze gevallen identiteiten te creëren die enkel maar het tegenovergestelde van elkaar kunnen zijn. En een cultuur van ijdele concurrentie opzetten, waarin degenen die een sterkere individualiteit hebben opgebouwd, vast zitten op het uiterlijke pad, de brede weg die naar vernietiging leidt, in plaats van vooruit te gaan naar het pad van Christusschap.

Maar het verkeerde pad gaat door de verkeerde individualiteit heen en dan moet het – volgens de wet van vrije wil – mensen toelaten om zich bezig te houden met het opbouwen van deze verkeerde individualiteit. Tot ze er uiteindelijk genoeg van krijgen, of ze tijd tekort komen en er daardoor niet meer zijn, omdat ze de dwaasheid van die valse identiteit niet willen inzien.

Ze zijn niet bereid om haar te laten sterven. Ze zijn niet bereid de geest te geven, hoewel hun valse identiteit ze heeft verlamd en aan het kruis heeft genageld dat ze zelf hebben gemaakt, omdat ze de vier niveaus van hun geest – het etherische, mentale, emotionele en fysieke – hebben gebruikt om die valse identiteit te creëren.

De onechte identiteit laten sterven
Dus mijn geliefden, je ziet dat Christus niet alleen kwam om het pad te tonen, maar ook de enige manier van dat pad, mijn geliefden, die is door het valse identiteitsgevoel te laten sterven. En we vragen van jullie om daar vanavond over na te denken – hoe je niet alleen je persoonlijke ego en valse identiteit morgenvroeg als het Pasen is laat sterven, maar je kunt het ook voor het collectieve bewustzijn doen – welk aspect je van het collectieve bewustzijn ook op je genomen hebt, waaronder de aspecten waar je tot dusver aan hebt gewerkt.

Dus ik vraag je dit vanavond en morgenvroeg te overdenken, zodat wanneer Jezus morgenvroeg een dictaat geeft, je eraan toe kunt zijn om dat valse identiteitsgevoel aan het kruis te laten sterven, om de geest te geven met Jezus en het daarom los te laten, zodat je vrij kunt zijn van het valse identiteitsgevoel, vrij om in Christus weder op te staan, wanneer de cyclus voltooid is en jullie individueel eraan toe zijn om door die initiatie heen te gaan om je één zijn te accepteren met je goddelijke identiteit, mijn geliefden.

***

Thema: In haar zuivere vorm is geld niet de wortel van al het kwaad. Geld wordt vervormd door het bewustzijn dat niet bereid is de talenten te vermenigvuldigen, maar iets voor niets wil. Daardoor is het geldsysteem van tegenwoordig ontworpen om rijkdom en macht in handen van de machtselite te concentreren door de waarde van de arbeid van de mensen te stelen.

 

De Moeder in de economie verheffen


Ik zal nu in een hogere versnelling doorgaan en jullie een korte verhandeling geven die in feite onderdeel van het thema voor deze conferentie is om de Moeder te verheffen – het Moederlicht – mijn geliefden. Want jullie beseffen wel, denk ik dat alles wat plaats vindt in dit materiële rijk onderdeel is van de Moeder (Materie komt van 'Mater=Moeder).

Om er een Gouden Eeuw te realiseren, mijn geliefden, moeten we alle uitdrukkingsvormen van de Moeder in alle aspecten van de maatschappij verheffen. Dus gebaseerd op de recente onrust in de economie wil ik een paar opmerkingen maken over de Gouden Eeuw economie en hoe er veranderingen moeten komen in vergelijking tot de economie die je tegenwoordig ziet.

En dus mijn geliefden, zal ik beginnen met juist de kern van de kwestie van de economie, die natuurlijk het geld zelf is, mijn geliefden. Want zie je, geld is een uitdrukkingsvorm van de Moeder. Geld is in haar zuivere vorm een uitdrukkingsvorm van de Moeder, mijn geliefden.

En ik weet dat jullie als spirituele mensen, misschien vaak een enigszins ambivalente houding, of zelfs negatieve houding, ten opzichte van geld hebben, die wordt gebaseerd op de uitspraak van Jezus dat je niet, en God, en de mammon kunt dienen, of de gewoonlijk circulerende uitspraak dat geld de wortel van al het kwaad is. Welnu, mijn geliefden, geld in haar zuivere vorm is niet de wortel van al het kwaad en geld is evenmin de mammon waar Jezus over sprak toen hij de opmerking plaatste dat je geen twee meesters kunt dienen. Want zie je mijn geliefden, de twee meesters die je niet kunt dienen zijn de echte meester, de Christus, en de verkeerde meester, de antichrist, de valse identiteit van het ego.

En zo zie je mijn geliefden, dat geld – in haar zuivere vorm – twee dingen is: het is een medium tot uitwisseling en het is een manier om waarde op te slaan voor verschillende momenten wanneer die waarde nodig is en niet op korte termijn kan worden geproduceerd. En mijn geliefden, als het geldsysteem op de wereld nog haar zuivere vorm bezat als middel tot uitwisseling en een opslag van waarde voor de korte termijn, nu dan zou je niet de problemen zien mijn geliefden, die je je tegenwoordig in de economie hebt.

En daardoor zie je mijn geliefden, dat nadat het geld werd gecreëerd, er een andere mogelijkheid in het leven werd geroepen, namelijk dat geld – in plaats van een medium tot uitwisseling en een opslagplaats van waarde voor de korte termijn, nu, sommige mensen geld tot een doel op zich hebben gemaakt.

Ze zagen dat door het geldsysteem te manipuleren buiten haar oorspronkelijke bedoeling en ontwerp om, ze geld konden gebruiken om niet alleen privileges voor zichzelf te krijgen – die ze met geld konden kopen wat ze zelf niet konden vergaren – maar dat ze nog verder konden gaan en geld gebruiken om hun nooit eindigende zoektocht naar macht en controle over de mensen te bevorderen.

De goddelijke economie begrijpen
Zie je mijn geliefden, zoals we hebben uitgelegd, is er inderdaad een machtselite op deze planeet die de mensen tot slaaf wil maken en mensen voor ze laten werken als de werkbijen om privileges te creëren. En dus zie je mijn geliefden, waar je in de economie mee te maken hebt, zijn twee verschillende bewustzijnsstaten die tegengesteld aan elkaar zijn.

Zie je mijn geliefden, in de parabel van Jezus over de dienaren die een verschillend aantal talenten ontvingen, zie je het principe van hoe de goddelijke economie werkt. Je krijgt bepaalde talenten door je vernuft, en je harde werk en je bereidheid om initiatieven te ontplooien. Je vermenigvuldigt die talenten en dan krijg je er meer voor terug omdat je bereid bent geweest om je rol als mede-schepper met God op deze planeet te vervullen.

Want zoals Jezus ook heeft gezegd: “Wees niet bang kleine kudde, want de Vader geeft je met het grootste genoegen het koninkrijk.” De Vader geeft je met het grootste genoegen het overvloedige leven. Dus je ziet mijn geliefden, wanneer alle mensen gebruiken wat ze gekregen hebben – welke talenten dat ook individueel mogen zijn – en ze maken er het beste van, dan vermenigvuldigen zij wat ze al hebben. Welnu, dan brengen ze meer overvloed voort dan ze hadden gekregen.

En dit opent dan de poort naar de hemel, waardoor we kunnen vermenigvuldigen wat jij hebt vermenigvuldigd wat zelfs nog meer overvloed naar buiten brengt, waardoor de totale hoeveelheid overvloed die op deze planeet beschikbaar is, toeneemt. En dit opent dan de mogelijkheid dat de hele economie kan groeien, waardoor alle mensen meer overvloed ontvangen. Niet beslist op de manier van de communistische droom, waarbij aan iedereen een gelijk deel wordt gegeven, maar zo, dat het geldsysteem en de economie een hulpmiddel wordt op het pad naar individueel Christusschap, waardoor mensen worden beloond in overeenstemming met hun bereidheid om hun talenten te vermenigvuldigen.

En zoals ik heb gezegd, zijn er drie manieren om de talenten te vermenigvuldigen:

* Door je vernuft, nieuwe ideeën naar buiten brengen, nieuwe uitvindingen, betere manieren om bepaalde oude taken te doen.

* Door je bereidheid om risico' s te nemen door het initiatief te nemen en iets te doen wat nog niemand eerder heeft gedaan – en je daardoor niet weet wat de uitkomst is.

* Of door je bereidheid om arbeid te verrichten dat gedaan moet worden om de economie te laten werken.

Dus er zijn drie legitieme manieren om je talenten te vermenigvuldigen, mijn geliefden. En als je naar de geschiedenis kijkt, zie je echt dat de meerderheid van de mensen op deze planeet bereid is zijn talenten te vermenigvuldigen op tenminste één van deze manieren. De meerderheid kiest natuurlijk voor de rol om feitelijk werk te doen, maar er zijn ook veel andere mensen die uitvinders zijn of initiatieven ontplooien.

De vervormde economie
Dit is dan het bewustzijn van de vermenigvuldiging van de talenten en daardoor komt de vermeerdering van overvloed. En dit is natuurlijk het Christusbewustzijn, of het zijn aspecten van het Christusbewustzijn.

In tegenstelling tot dit bewustzijn mijn geliefden, staat het bewustzijn dat ontstaat in de geest van de antichrist en het ego ( de innerlijke antichrist) dat is namelijk het bewustzijn van 'iets voor niets willen'. Of als variant daarvan, de vervorming om de beloning te oogsten van het harde werk van iemand anders.

Dit is de vervorming van het Vader-Moeder aspect, waarbij het iets voor niets willen, de vervorming is van de Moeder, waarbij je probeert te oogsten zonder te zaaien. En de beloning oogsten van het harde werk van andere mensen is de vervorming van het Vader-element, waarbij je anderen probeert in je macht te hebben en te onderdrukken en jezelf boven ze te plaatsen, omdat je de deling, de afscheiding van de mens van God hebt gecreëerd.

En dan kan iedereen niet meer gelijk zijn in God, want zoals ik heb gezegd, enkel door het contact met het spirituele rijk kun je echte gelijkheid van alle mensen ervaren.

Dus wanneer dat contact er niet meer is in een beschaving, stelt zij zich onvermijdelijk open voor het creëren van een elite die de mensen onderdrukt en de beloningen in ontvangst neemt van het harde werk van de mensen. dat zag je in de feodale samenlevingen in Europa, met een adel die de fysieke macht had om het volk te onderdrukken en ze voor hen te laten werken.

Maar wanneer mensen fysiek worden onderdrukt, is het natuurlijk niet heel moeilijk voor hen, om in te zien dat ze worden onderdrukt. Dus toen het feodale systeem instortte, waren er mensen onder de mensheid die beseften dat dit niet de allerbeste manier was om mensen te onderdrukken – dat er veel betere manieren waren om het volk te onderdrukken en in hun macht te hebben, namelijk de verborgen manier zodat mensen niet doorhadden dat ze onderdrukt werden.

Wat is echt geld?
En een paar gevallen wezens, mijn geliefden, beseften dat door de groeiende economie die eigenlijk het resultaat was van de instorting van de feodale samenlevingen – wat de aanleiding was tot betere handel en de Industriële Revolutie – dat het creëren van dit nieuwe medium geld, ze de kans gaf om de mensen de baas te zijn door de baas te zijn over het geld, mijn geliefden.

En zodoende beseften ze dat het geldsysteem ze, als ze erin zouden kunnen slagen het te verdraaien, hen ongelooflijke kansen zou bieden om het volk te onderdrukken en de waarde van hun harde werk te stelen – zonder dat de mensen doorhadden wat er aan de hand was.

En mijn geliefden, dit gaat nu al een hele poos zo en de mensen beseffen nog steeds niet hoe de waarde van hun harde werk wordt gestolen door het geldsysteem te manipuleren.

En dus zie je mijn geliefden, zonder een heel lange en complexe verhandeling te geven, zal ik je een paar belangrijke kenmerken geven die je moet begrijpen.

Wat jullie moeten begrijpen, mijn geliefden, is dat wanneer geld correct wordt gebruikt als middel tot uitwisseling, nu dan heb je alleen maar de hoeveelheid geld nodig die je nodig hebt om de totale hoeveelheid goederen en diensten die door te maatschappij worden geproduceerd te ruilen. Er is bij wijze van spreken, een één op één relatie tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid van iets dat echte feitelijke waarde heeft, of het nu goederen zijn of diensten. Of zelfs in het geval van  van goud gemaakt geld, dat het goud zelf een bepaalde waarde heeft. Dus je ziet, mijn geliefden, de directe relatie tussen geld en iets dat waarde heeft.

Dan kunnen ze, wanneer mensen hun talenten vermenigvuldigen, als gevolg van hun vermenigvuldiging, een bepaalde hoeveelheid geld vergaren, om op te slaan voor tijden waarin ze niet in staat zijn om het geld te verdienen. Zelfs dit is rechtmatig, zolang het geld dat gecreëerd werd het gevolg is van een echte dienst aan het leven bewijzen, hetzij een uitvinding doen, een initiatief nemen, of fysieke arbeid verrichten.

Er is natuurlijk niets mis met dat geld opslaan, hoewel, wanneer het gebruikt wordt om te investeren, zal het de economie helpen groeien. En daardoor zou sparen enkel maar iets tijdelijks moeten zijn en niet betekenen dat het geld permanent uit circulatie wordt genomen. Want geld is echt bedoeld om te stromen en daardoor te helpen om de hele economie te laten groeien.

Maar zie je mijn geliefden, wanneer er een directe overeenkomst is tussen geld en iets van echte waarde, nu dan is het niet mogelijk om geld uit het niets te creëren, geld dat niet in verband staat met een echte waarde. En dat houdt in mijn geliefden, dat hoewel de geldvoorraad kan groeien, de waarde van het geld niet gedegradeerd wordt, want je hebt nog steeds het geld alleen maar nodig om goederen en diensten te kopen.

En daarom kun je in feite een maatschappij krijgen die een gestadig groeiende economie heeft en een gestadige toename van de geldvoorraad zonder in feite een toename in de prijs van goederen en diensten te hebben. Want waarom moet je de prijs verhogen, wanneer je niet extra geld hebt dat niet met een echte waarde correspondeert? Je hebt alleen maar de hoeveelheid geld die nodig is om goederen en diensten te ruilen, wat inhoudt dat de waarde van het geld, wat je voor dat geld kunt kopen – constant blijft.

Wanneer geld van de echte waarde wordt losgekoppeld
Misschien is het zelfs mogelijk dat naarmate de productiviteit toeneemt – omdat nieuwe methoden om goederen en diensten te leveren met minder werk worden uitgevonden – dan kunnen de prijzen in feite naar beneden gaan.

Of je zou kunnen zeggen dat de waarde van je werk omhoog gaat, zodat je meer kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid werk die erin gestoken wordt.

En daardoor ervaart iedereen een toename in overvloed.

Dit, mijn geliefden, is de goddelijke economie, die we ook wel de spirituele economie zouden kunnen noemen of zelfs natuurlijke economie.

Want je ziet dat in de natuur, dat als je zelfs de evolutietheorie neemt, hoe gebrekkig die ook is, ze duidt wel juist het feit aan dat de natuur een ingebouwde kracht heeft die steeds grotere hoeveelheden overvloed produceert van levensvormen en steeds complexere levensvormen in verschillende soorten, zodat iedere hoekje in de natuur wordt opgevuld en er niets verspild wordt. En dus zie je dat de natuur een ingebouwde kracht heeft die tot steeds grotere overvloed leidt voor al het leven.

Maar toch mijn geliefden, hoe zijn jullie dan van deze goddelijke economie afgekomen? Welnu, je doet dat simpelweg door het geldsysteem te vervormen, te perverteren, zodat je geld niet meer in verband brengt met iets van werkelijke waarde. Dit is door de tijd heen in diverse maatschappijen gebeurd – te beginnen in Europa.

En waarom is dit gebeurd, mijn geliefden? Welnu als je naar de geschiedenis hiervan kijkt, zie je dat het begon met een paar koningen in Europa die geld nodig hadden om oorlog te voeren met elkaar. En daarom extra geld nodig hadden, meer geld dan kon worden geleverd door de productie van goederen en diensten.

Want zie je mijn geliefden, oorlogen kunnen niet iets van waarde produceren. Ze kunnen enkel iets van waarde vernietigen. Dus hoewel er mensen zijn die zeggen dat oorlog tot economische groei leidt, is dit in feite een misvatting. Oorlog kan enkel tot verliezen leiden door de vernietiging van iets dat echte waarde heeft, waaronder het doden van soldaten die anders productief werk hadden kunnen doen en daarom iets van waarde produceren in plaats van elkaar doden.

Dus wat je ziet, is dat juist de koningen waar ik mee trachtte te werken tijdens mijn verblijf in het Europese werelddeel als de Wonderman van Europa – juist de koningen die me hebben afgewezen en het idee hebben verworpen van de Verenigde Staten van Europa – nu juist die koningen waren degenen die in hun begeerte naar geld – meer geld dan ze door belastingen konden krijgen van hun onderdanen – het decor hebben klaargezet voor de opkomst van een geldsysteem dat vervormd was.

Zie je mijn geliefden, hoewel de koningen in de Middeleeuwen en daarna grote macht hadden, waren zelfs zij bang voor hun eigen volk. En daardoor wisten ze dat als ze de belasting verhoogden om hun oorlogen te financieren, nu dan zou het volk wel eens tegen hen in opstand kunnen komen en ze zouden dan misschien hun macht en privileges verliezen. Dus ze zagen dat ze een andere manier moesten vinden om hun oorlogen te financieren.

En daardoor sloten ze een duivels verbond met de opkomende bankiers in Europa die als goudsmeden begonnen, die het extra geld dat de mensen rechtmatig hadden verdiend op te slaan. En ze sloegen het geld in hun kluizen op, mijn geliefden, en ze begonnen te beseffen dat ze geld konden verdienen door dat goud uit te lenen en er rente voor te vragen. En aangezien het heel zelden gebeurde dat alle mensen al hun goud tegelijkertijd opeisten, begonnen ze dat geld uit te lenen dat mensen in hun kluizen hadden gedeponeerd, hoewel het niet aan hen was om het uit te lenen. En zo zie je het ontstaan van het banksysteem.

En zodoende mijn geliefden, stonden de koningen van Europa open voor suggesties van de bankiers, die voorstelden dat in plaats van geld dat gebaseerd werd op goud en zilver – waardoor het geld een inherente, waarde op zich had – je een nieuw type geld creëerde, dat ongedekt papiergeld heette – dat was geld door decreet. Waarbij de koning een wet afkondigde dat dit pas gecreëerde geld nu de legale houder was, de wettelijk goedgekeurde vorm van geld in de maatschappij en alle mensen moesten het accepteren als betaling voor goederen en diensten. Waardoor mijn geliefden, de bankiers geld konden maken, het aan de koning uitlenen, die het dan weer kon gebruiken om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om zijn oorlog te financieren.

Het bedrog van bankieren met een minieme reserve
En dus krijg je dan het begin van een geldsysteem waarbij er geen overeenkomst meer is tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid goederen en diensten. Er is dan een loskoppeling van het geld van iets van echte waarde, wat betekent dat je dan extra geld kunt maken – geld, mijn geliefden, dat niet het gevolg is van iemand die zijn talenten vermenigvuldigt, maar letterlijk uit het niets wordt gecreëerd door de bankiers die meer geld uitlenen dan ze als reserve hebben in hun kluizen. Zodoende is de opkomst van het systeem dat bankieren met een minieme reserve heet, het systeem waarop jullie banksysteem in de Verenigde Staten en de meeste landen van de beschaafde wereld zelfs tegenwoordig nog wordt gebaseerd.

En dus zie je dan de opkomst van een geldvoorraad die losstaat van echte waarde, wat betekent dat de koningen en de bankiers dan de geldvoorraad groter kunnen maken dan wat er nodig is om goederen en diensten te ruilen die echte waarde hebben. Maar mijn geliefden, wat gebeurt er wanneer je de hoeveelheid geld groter maakt?

Wel, plotseling is er meer geld in omloop, en wat houdt dat in? Dat houdt in dat de eerste mensen die het nieuw uitgegeven geld hebben, die mensen hebben er niet voor hoeven werken, ze kunnen het dan uitgeven, en door dat te doen zullen ze onvermijdelijk de prijzen van goederen en diensten opjagen, waaronder onroerend goed. En daarom gaan de prijzen omhoog, wat geleidelijk door de economie heen filtert tot de prijzen van alle goederen en diensten omhoog zijn gegaan.

En dus, om dit proces voor jullie te vereenvoudigen, als je een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten hebt en je hebt een bepaalde hoeveelheid geld dat nodig is om goederen en diensten te verhandelen, nu mijn geliefden, als je de hoeveelheid geld zou verdubbelen door geld te maken dat niet door kostbare metalen of andere dingen van waarde gedekt wordt, zal dit – in feite in een heel korte periode – resulteren in het feit dat de prijzen van de meeste goederen en diensten ook verdubbelen. Of tenminste in zekere mate, om zich aan te passen aan het feit dat er nu meer geld in omloop is.

Inflatie steelt de waarde van je arbeid
Maar begrijpen jullie mijn geliefden, wat er in dit proces is gebeurd? Nu, wat er is gebeurd, is dat de waarde van het werk van de meerderheid van de bevolking toen gereduceerd werd, omdat je nog steeds een x aantal uren werkt en je krijgt nog steeds een x bedrag betaald van wat je geldelijke eenheid maar is. Maar je hebt geld nodig om de goederen en diensten te betalen die je nodig hebt om te overleven.

En dit leidt zo tot een spiraal mijn geliefden, waarbij je natuurlijk in het begin van de Industriële Revolutie – toen dit nieuwe geldsysteem de norm begon te worden – nu, de mensen die eigenlijk het werk deden, de waarde van hun werk verminderd werd tot op het punt dat ze nog nauwelijks de kost konden verdienen. Wat noodzakelijk maakte dat de arbeiders zich in vakbonden begonnen te organiseren, die dan hogere lonen eisten, die de werkgevers gedwongen moesten betalen. Maar door dat te doen, creëerden ze een spiraal waarin, opnieuw, de machtselite gewoon meer geld uit het niets maakte om de hogere lonen te betalen. En dus waren de arbeiders een poosje blij, maar toen het naar beneden filteren effect op de prijzen had, toen werd de waarde van hun werk opnieuw gedegradeerd. En dit is zo doorgegaan tot heden ten dage, mijn geliefden.

Hoe de mensen het systeem van de elite handhaven
Als je nu op de geschiedenis terugkijkt, zie je natuurlijk dat als je vergelijkt wat een gewone arbeider tegenwoordig krijgt met wat een arbeider honderd jaar geleden kreeg, de arbeider tegenwoordig meer goederen en diensten kan kopen en een hoger levensstandaard heeft dan honderd jaar geleden. En dit klopt, mijn geliefden. Maar waarom klopt dit?

Het klopt omdat een deel van het geld dat uit het niets werd gecreëerd, bij wijze van spreken, door het systeem is geabsorbeerd, door het feit dat mensen door zijn blijven gaan met hun talenten vermenigvuldigen. Ze hebben initiatieven ontplooid, ze hebben nieuwe uitvindingen gedaan, betere methoden van fabricage, en ze zijn productiever geworden in hun werk. Zodat de gemiddelde arbeider tegenwoordig veel meer kan produceren dan de gemiddelde arbeider honderd jaar geleden.

Dus je ziet dat die mensen die nog steeds in de bewustzijnsstaat functioneren van niet iets voor niets willen – maar bereid zijn om te werken voor hun inkomen – nu die hebben, bij wijze van spreken, het systeem van de elite onderschreven door echte waarde aan de economie toe te voegen. En dit heeft verhinderd dat de inflatie die gecreëerd werd door de toename van de geldvoorraad dermate grote proporties aannam, dat de economie letterlijk zou instorten omdat het geld geen waarde meer had.

En zoals je trouwens in bepaalde omstandigheden, zoals in Argentinië en Duitsland, hebt gezien, waar je een kruiwagen vol bankbiljetten nodig had om voor een brood te betalen, omdat het geld bijna niets waard was. In feite, zijn er perioden geweest waarin de waarde van het geld, waarin de waarde van het geld zelf, letterlijk niet het papier waard was waarop het werd gedrukt. Dus het was goedkoper voor mensen om het vuur met geld aan te steken dan het geld te gebruiken om hout te kopen, mijn geliefden.

Inflatie is een verborgen manier van belasting betalen
En dus zie je dat het geldsysteem – het ongedekte papiergeld dat wordt gebaseerd op bankieren met een minieme reserve, gebaseerd op geld maken uit schulden – heeft een ingebouwde inflatiefactor die er onvermijdelijk voor zorgt dat het systeem instort. Omdat de mensen die belast zijn met een dergelijk geldsysteem hun hebzucht niet kunnen inhouden, mijn geliefden. De koning wil meer geld, de bankiers willen grotere winst. En waarom niet, wanneer alles wat ze maar hoeven te doen, is de drukpersen te laten lopen en meer geld te drukken?

En daarom raken ze onvermijdelijk verblind door die hebzucht en zij maken van de economie een inflatiespiraal die de economie vernietigt – als ze niet in evenwicht wordt gehouden door de echte mensen die echte arbeid verrichten, door echte goederen en diensten. En daarom de hoeveelheid diensten zo snel vermeerderen dat de geldvoorraad, het geldsysteem, niet instort, niet in een draaiende duikvlucht belandt van een inflatiecyclus die niet kan worden tegengehouden.

Dus je ziet dat hoewel je zelfs tegenwoordig kunt zeggen dat de gemiddelde arbeider, de gemiddelde burger, vandaag de dag beter af is, dit waar is – maar het is alleen maar waar, omdat zij bereid zijn geweest hun talenten te vermenigvuldigen. Maar wat ik wil dat jullie ervan begrijpen is dat door het geldsysteem de mensen niet de natuurlijke door God gegeven beloning hebben gekregen door de vermenigvuldiging van hun talenten. Omdat door de toename van de geldvoorraad en de inflatie, ze in feite belast worden, mijn geliefden.

Want inflatie is trouwens een verborgen vorm van belasting, waarbij mensen niet beseffen dat ze belast worden, omdat ze niet zien dat op hun belastingformulier of hun loonstrookje – dat x bedrag aan dollars is ingehouden van hun loon. Wat ze niet zien, is dat de waarde van het geld, en daardoor de waarde van hun werk, verminderd is.

Het geld in de handen van de elite concentreren
Dus wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat als er een goddelijke economie was geweest in deze laatste eeuw en verder terug, dan zou de levensstandaard tegenwoordig veel hoger zijn. En als de economie echt goddelijk was geweest, dan zou je een staat zien waarin er geen armoede over was voor wie dan ook in de westerse beschaafde naties.

En je zou inderdaad ook een wereldwijde economie hebben gezien, waarin de levensstandaard enorm omhoog zijn gegaan in wat jullie tegenwoordig als arme landen beschouwen – waarin zoveel mensen trouwens moeten rondkomen van minder dan twee dollar per dag. Dit zou niet hebben plaatsgevonden in een goddelijke economie, omdat de waarde van de overvloed zo enorm zou zijn toegenomen dat er genoeg was geweest om iedereen omhoog te trekken naar een fatsoenlijke levensstandaard.

En wat je hier dus ziet, is dat de machtselite – door de vervorming van het geldsysteem, en door de waarde van het ongedekte papiergeld te eroderen dat ze hebben gecreëerd – nu toen zijn ze er in geslaagd om in feite de door God bevolen groei in de economie en de manifestatie van het overvloedige leven te vertragen die nu al ongeveer tot stand had moeten komen – als de machtselite niet deze interventie had gepleegd.

En wat er dus in plaats daarvan is gebeurd, mijn geliefden, is, zoals ik heb uitgelegd, dat de eerste mensen het nieuw gedrukte geld kunnen besteden – het geld dat geen overeenkomst heeft met de echte waarde – welnu, zij kunnen dan natuurlijk voor de oude prijs goederen en diensten kopen voor dat geld. Omdat pas als het nieuwe geld door de economie circuleert, de prijzen omhoog gaan.

Dus wat je hier in feite ziet in de laatste eeuw en daarvoor, je ziet een steeds grotere concentratie van rijkdom in de handen van een steeds kleinere elite. Zodat jullie nu letterlijk vijf tot tien procent van de bevolking in de Verenigde Staten hebben die de meerderheid van die rijkdom in handen heeft. En dit is natuurlijk geen goddelijke economie waarin overvloed voor iedereen is.

***

Thema: Het verband begrijpen tussen geld en oorlog

Hoe de 'koningen' van tegenwoordig hun oorlogen financieren
En dus moeten jullie je als de spirituele mensen, hierin opleiden hoe het werkt en we zullen trouwens nog meer instructies hierover geven. Maar ik moedig jullie zeker aan om dit te leren begrijpen door tenminste de basis van hoe het geldsysteem momenteel werkt, te bestuderen.

En je zult zien dat er een absolute perversie van het overvloedige leven van God bestaat. Dit is niets anders dan de machtselite – degenen die gevangen zitten in het dualiteitsbewustzijn – die het volk in hun macht proberen te houden door de geldvoorraad.

En je weet vast wel, mijn geliefden, dat één van de oorspronkelijke bankiers* die dit systeem gemaakt heeft, heeft gezegd dat als ze hem toestonden om het geld van deze natie te beheren, het hem niet kon schelen wie de wetten van de natie maakte, want hij wist dat de natie door het geldsysteem in de macht kon worden gehouden.

En dus, moeten jullie dit inzien – dat zelfs in de wereld van tegenwoordig mijn geliefden – dat dit nog steeds doorgaat. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, heb je een duivels verbond tussen de federale regering – die tenminste een federale instantie is – en de Federal Reserve, die zoals de meesten van jullie weten – maar wat de meeste Amerikanen niet weten – geen federale instantie is. En daarom niet op een rechtstreekse manier verantwoording aflegt aan het volk, de mensen die kunnen stemmen.

Dus zie je mijn geliefden, wat er hier gebeurt, is dat de regering van tegenwoordig de situatie onder ogen moet zien dat ze meer geld willen uitgeven dan ze weten dat de mensen door belastingen willen betalen. En waar halen ze dat geld dus vandaan? Ze maken het, of ze laten het de bankiers maken uit het niets, daardoor de hele waarde van het geld uithollend – en zodoende de mensen te belasten zonder dat de mensen zich hier bewust van zijn.

Dus neem een modern voorbeeld, mijn geliefden, en stel je voor dat president Bush in 2003 had gezegd tegen het Amerikaanse volk in zijn State of te Union Address: “Ik heb besloten om oorlog te gaan voeren tegen Saddam Hoessein en mijn mensen zeggen tegen mij dat dit elk Amerikaans gezin 2000 dollar gaat kosten het komende jaar, dus je kunt verwachten dat er een grotere belastingaanslag komt.”

Welnu, mijn geliefden, denken jullie dat het Amerikaanse volk positief had gereageerd op een dergelijke aankondiging? Velen van ze zouden zeker hiertegen in opstand zijn gekomen – een oorlog waar ze vanaf het begin niet zeker waren of hij nodig was en hem liever hadden vermeden. Dus wat heeft de president gedaan? Welnu, hij heeft gewoon de geldmachine in beweging gezet en de Federal Reserve heeft geld uit het niets gemaakt, het aan de federale regering uitgeleend, zodat ze het konden besteden om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om aan de militaire invasie in Irak te beginnen.

De magische geldmachine
En dit mijn geliefden, wordt niet alleen bij oorlogen gedaan. He wordt bij vele andere aspecten in de economie gedaan, waarbij de regering meer geld wil uitgeven dan ze denkt dat de mensen als belasting willen betalen, dus ze camoufleert het gewoonweg als inflatie, zodat de mensen het toch wel betalen. Maar nu merken ze het niet en daardoor maken ze geen bezwaar.

En natuurlijk willen de bankiers en degenen in de top van de financiële elite, er geld aan verdienen, omdat jullie, het volk niet alleen betalen voor de waardevermindering van het geld betalen, maar jullie betalen ook de rente van de federale schuld, mijn geliefden. Of misschien betalen jullie het niet, maar jullie kinderen en kleinkinderen misschien wel op den duur – tenzij ze natuurlijk eindeloos doorgaan met dit plan.

Want de bankiers maken zich er niet zo druk over dat jullie de schuld moeten terugbetalen – zolang je de rente maar blijft betalen en ze geld uit het niets laat maken, zodat de geldmachine blijft draaien.

Maar mijn geliefden, je hoeft jezelf niet op te leiden in het verband tussen oorlogen en geld. Want hoewel ik heb gezegd dat de koningen er open voor stonden om ongedekt papiergeld te maken om hun oorlogen te financieren, zou je niet zo blind moeten zijn dat je niet ziet dat de bankiers al gauw doorhadden dat er geen betere manier was om winst te maken dan door naties in Europa tegen elkaar op te zetten, zodat ze oorlog gingen voeren.

Want als twee naties eenmaal besloten hebben oorlog te gaan voeren, mijn geliefden, is het dan plotseling niet zo dat ze het gevoel hebben dat ze al het geld moeten besteden om hun vijand te verslaan? En zodoende besteden ze meer geld dan ze in vredestijd hadden gedaan. En wie verdient daar aan? De bankiers natuurlijk, die in veel gevallen in Europa beide kanten van het conflict hebben gefinancierd, mijn geliefden, en die ook de wapenfabrieken openden die de wapens produceerden die bij het conflict werden gebruikt. En die zo daardoor aan alle kanten winst maakten, terwijl de mensen niet alleen met hun bloed in de oorlog betaalden, maar ook met hun bloed en zweet, omdat ze werkten om de echte waarde te produceren die nodig was om het systeem in stand te houden.

De moderne vorm van slavernij door geld
Dit mijn geliefden, is een vorm van slavernij die veel verder gaat dan fysieke slavernij die je bij de autochtone bevolking zag van dit werelddeel die als slaaf werd verkocht, of mensen die als slaaf uit Afrika werden geïmporteerd. Wat opnieuw, dit was fysieke slavernij waar de mensen zich natuurlijk van bewust waren.

Maar de slavernij waar jullie onder zitten, is een slavernij die de meeste mensen niet begrijpen en daarom geen bezwaar tegen kunnen maken, omdat ze het niet eens weten. Ze merken dat ze steeds harder moeten werken en ze begrijpen niet waarom. Maar ze verzamelen de wil niet om meer te worden en uit te zoeken waarom ze harder moeten werken, waarom ze niet meer kunnen kopen wat ze eerst voor de dollar konden krijgen.

En dus zie je, mijn geliefden, dat je dan de situatie krijgt die Quan Yin heeft uitgelegd – dat alles wat er in het materiële rijk gebeurt een vergroot uitbeelden in de materie is van wat er in het bewustzijn van de mensen leeft. Dus de mensen zelf trekken – door niet bereid te zijn om verantwoording voor hun maatschappij, voor hun geldsysteem, te nemen – degenen naar zich toe die bereid zijn om het systeem te vervormen en van de mensen te profiteren.

En dit mijn geliefden, wordt dan een vicieuze cirkel die maar twee potentiële uitkomsten heeft. Of de mensen ontwaken, gaan het uitzoeken en eisen de winst van een goddelijke economie met een gezond geldsysteem op. Of de machtselite zal onvermijdelijk de geldvoorraad blijven vermeerderen in hun hebzucht en hun blindheid en zelfs spirituele hoogmoed, waarbij ze denken dat ze nooit de consequenties van hun handelingen hoeven te dragen. Want ze zijn er zo aan gewend dat mensen het karma en de consequenties van hun acties dragen dat ze denken dat ze met alles weg kunnen komen.

En daardoor kun je niet verwachten dat de machtselite deze neerwaartse spiraal stopt. En als de mensen dan niet op de rem gaan staan, dan is het slechts een kwestie van tijd voor de geldmachine op hol slaat, mijn geliefden. Zoals je bij een trein ziet die steeds sneller en sneller gaat – tot de wielen loskomen en alles uit elkaar vliegt en het hele systeem instort – en dan sta je voor de noodzaak om naar een gezond geldsysteem terug te keren.

TOPIC: Een economie in de Gouden Eeuw is een opwaartse spiraal en er zit geen limiet op de hoeveelheid overvloed die zich kan manifesteren.

De economie in de Gouden Eeuw
Maar dit zal natuurlijk immens lijden en pijn veroorzaken, en daardoor zou ik er de voorkeur aan geven om een ontwaken onder de mensen te zien. Waarbij ze zouden beseffen dat wanneer je een gezond geldsysteem hebt – waarbij geld aan echte waarde wordt gekoppeld – je de fundering krijgt voor een economie in de Gouden Eeuw.

Want mijn geliefden, in de Gouden Eeuw, zie je een gestadige groei in de hoeveelheid overvloed die er beschikbaar is, een gestadige groei in mogelijkheden. Waardoor mensen kunnen zien dat wanneer je de inspanning levert, wanneer ze bereid zijn harder te werken, ze winst maken, een vermenigvuldiging van hun winst krijgen. En daardoor zien mensen, in plaats van het bewustzijn te hebben dat we acht uur aan het werk gaan en gelukkig te zijn met het geld dat we krijgen – of tenminste het redden met het geld wat we krijgen – dat als ze bereid zijn om harder te werken, ze veel meer winst kunnen maken.

En zodoende bereid zijn om de inspanning te leveren, die dan weer veel meer overvloed oplevert. En dus zie je dan een positieve spiraal, waarbij de mensen de beloningen krijgen voor hun arbeid en daarom bereid zijn om nog meer te werken. Niet beslist dat ze harder werken, maar dat ze slimmer werken, mijn geliefden, en het daarom meer waarde oplevert. En dan wordt alles een opwaartse spiraal.

Want je ziet toch niet voor je, dat in de Gouden Eeuw – de Gouden Eeuw van Saint Germain – je nog steeds miljarden mensen hebt die op het niveau van verhongering of het armoedeniveau leven wel? Mijn geliefden, de visie die ik heb voor de Gouden Eeuw is een visie waarin niemand arm is, niemand ontbreekt het aan voedsel, niemand ontbreekt het aan een fatsoenlijke levensstandaard. Niemand ontbreekt het aan vrije tijd om bezig te zijn met de spirituele aspecten van het leven volgens hun eigen keuze.

Zodat degenen die niet grote materiële weelde willen verzamelen nog steeds de kost kunnen verdienen met een relatief kleine investering aan tijd en daarom hun meest aandacht, energie, en tijd kunnen richten op spirituele bezigheden die het bewustzijn verheffen. En omdat je het bewustzijn verhoogt, open je de deur voor nieuwe uitvindingen, nieuwe fabricagemethoden, nieuwe vormen van energie, mijn geliefden, die het je dan weer mogelijk maken om opnieuw de hoeveelheid overvloed te vergroten, zodat de economie zelfs nog meer kan groeien.

Mijn geliefden er komt letterlijk geen eind aan de groei in de economie in een maatschappij in de Gouden Eeuw. Opnieuw, mijn geliefden, het concept van limieten in groei is jullie opgedrongen door de gevallen wezens die willen dat jullie – de mensen – beperkingen voor jullie groei accepteren, terwijl zij, natuurlijk, niet de bedoeling hebben om hun eigen rijkdom, macht, en privileges te vergaren, in te perken. Maar ze krijgen het moeilijk om de mensen te vinden die tevreden zijn met minder, opdat zij meer kunnen krijgen.

Omdat in de Gouden Eeuw mensen niet tevreden zijn met minder, want ze beseffen dat de Vader ze met het grootste genoegen meer geeft. Het is daardoor hun goddelijke geboorterecht om de beloning voor hun initiatief, hun arbeid, te krijgen. En daardoor mijn geliefden, willen ze dat meer, waarom niet? Het is onderdeel van het op aarde brengen van het koninkrijk van God.

Armoede is een vervorming van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder
En zodoende mijn geliefden, wil ik dat jullie je op jullie hart afstemmen, op de realiteit dat geld niet slecht is, maar dat geld in haar pure vorm simpelweg een uitdrukkingsvorm is van de Moeder. Waardoor, als je geen geld had, de economie niet boven een bepaald niveau uit zou groeien, want het is onmogelijk met een ruileconomie, waarin je een iets tegen iets anders of voor een bepaalde dienst moet uitwisselen zonder het gemak van het medium geld te hebben.

En dus zie je heel erg dat geld een uitdrukkingsvorm is van de Moeder en de Moedervlam. Maar nogmaals, als de Moeder losgekoppeld wordt van de Vader, dan wordt de Moeder een doel op zich. En dus wordt geld dan een doel op zich – in plaats van een middel tot het doel om de goddelijke economie aan de gang te houden en grotere overvloed tevoorschijn te brengen.

En dan mijn geliefden, wanneer de vervorming van de Moeder er is, zie je dat er in plaats van een opwaartse spiraal om de hoeveelheid overvloed te vergroten, je in plaats daarvan een situatie krijgt waarin je de groei beperkt, zodat er of heel weinig groei is of geen enkele groei. En dus krijg je dan een concentratie van rijkdom in de handen van een kleine groep mensen die in feite niet de hoeveelheid overvloed wil vergroten.

Ze willen het in hun eigen handen concentreren en het kan ze niet schelen of de totale hoeveelheid overvloed toeneemt of niet, omdat het kan ze niet schelen dat het volk in armoede leeft. In feite, geven ze er bijna de voorkeur aan, omdat ze dan in verhouding rijker lijken – wanneer de mensen armer zijn, mijn geliefden.

Je kunt tegenwoordig natuurlijk zien dat de feodale heren van het Middeleeuwse Europa – die in hun koude stenen kastelen, hun tochtige kastelen, woonden – niet een erg hoge levensstandaard hadden in vergelijking tot wat een gemiddeld persoon tegenwoordig heeft. Maar niettemin leek hun levensstandaard erg hoog in vergelijking tot de meerderheid van de mensen die in zeer slechte omstandigheden leefde.

Dus je ziet dat de machtselite gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn, wat relatief is en daarom alles vergelijkt op basis van een relatief waardeoordeel, gebaseerd op een beoordeling van verschijnselen. En dus verheffen ze zichzelf in verhouding tot anderen, maar in feite niet door het vermeerderen – niet door het vermenigvuldigen van hun talenten en de hoeveelheid rijkdom – maar door anderen eronder te houden, door de waarde van hun arbeid te verminderen, en daardoor de totale hoeveelheid rijkdom te beperken.

Dit is de totale perversie van zowel de Goddelijke Vader als de Goddelijke Moeder, waarbij de Goddelijke Vader de toename in de totale hoeveelheid overvloed levert, en de rechtvaardigheid van de Goddelijke Moeder die verspreidt onder alle mensen, zodat allen een fatsoenlijke levensstandaard kunnen hebben en hun goddelijke plan kunnen uitvoeren zoals zij dat individueel passend vinden.

Geld en de verplaatsing van autochtone volken
Mijn geliefden, houd dit in gedachten, want je zult zien – als jij het verband legt met waar ik over gesproken heb namelijk de verplaatsing, de gedwongen verplaatsing, van de autochtone volken –  dat je zult inzien wat er werkelijk achter zat, de begeerte naar geld was, de begeerte naar 'meerwaarde' door de autochtone volken van hun land te verwijderen. Zo konden de blanken beginnen dat land op efficiëntere manieren te bebouwen, zodat ze dan de hoeveelheid overvloed die op dezelfde hectares werden geproduceerd, zouden vergroten.

Maar mijn geliefden, zelfs toen kreeg het volk niet de volledige winst van hun arbeid, want het was – zelfs toen al – in zekere mate in de handen van een elite – die de handel in handen had, degenen die de regering in de macht hadden. Dus begrijpen jullie dat het, bij wijze van spreken, geen kleine mensen waren, die wilden dat de Indianen van hun land afgingen? De elite uit die tijd wilde meer geld aan dat land verdienen en daarom wilden de boeren dat land bebouwen en meer dan de autochtone volken produceren, dan de autochtone volken toe bereid waren of in staat waren te produceren op dezelfde hoeveelheid land. Zodat ze de winst van het werk van de boer konden krijgen en het geld in eigen hand houden.

Dus zie je dat zelfs achter deze mentaliteit van “Welnu, laten we deze inheemse volken naar het westen brengen, zodat ze uit de buurt zijn,” de machtselite zat met hun ongevoeligheid voor het leven - en het bewustzijn om de vruchten van de arbeid van andere mensen te plukken.

En zo begrijp je hoe alles in elkaar past bij de perversie van het Moeder aspect, het onevenwichtige gebruik van de Moeder energie, waarbij het geld het middel tot macht over de mensen wordt en hoe degenen die de macht hebben,  de elite, hun begeerte op hol laat slaan en het een nooit eindigende zoektocht wordt naar steeds meer in het materiële rijk.

In plaats van de overvloed in het materiële rijk te gebruiken als podium voor spirituele doelen die dan het bewustzijn van de mensheid verhogen en het koninkrijk van God brengen.

Want de elite wil het koninkrijk van God niet – want in het koninkrijk van God bestaat geen elite.

In feite kunnen ze zelfs niet eens op deze planeet blijven, dus willen ze het koninkrijk van God tegenhouden. En ze doen dat door ieder aspect van de maatschappij te vervormen, waardoor de mensen niet gewekt worden – zich er niet van gewaar zijn, geen verantwoording nemen om zichzelf te ontwikkelen en hun eigen beslissingen te nemen – in plaats van te willen dat de elite beslissingen voor hen neemt, mijn geliefden.

Dit is een absolute vereiste om de Gouden Eeuw te manifesteren – dat de mensen gewekt worden en beseffen hoe ieder aspect van de maatschappij door het bewustzijn van de antichrist, het dualiteitsbewustzijn, is geperverteerd en dat ze beslissen dat ze niet meer pionnen in dit spel willen zijn, dat ze geen slaven meer willen zijn, dat ze niet meer de werkbijen van de elite willen zijn.

Maar dat ze hun geboorterecht terugnemen om het volk van God te zijn – degenen die zich niet herkennen gebaseerd op delingen die door de elite zijn gecreëerd, maar degenen die zich herkennen gebaseerd op het IK BEN bewustzijn. En daardoor het IK BEN volk te worden die het fundament is voor het echte Amerika, dat niet beperkt wordt tot deze specifieke natie, maar een universeel principe is, een universeel idee, dat naar iedere natie op aarde kan worden verspreid. En wanneer dat zo is, zul je de Gouden Eeuw van Saint Germain manifest zien.

Besluit dat je de Gouden Eeuw wilt manifesteren
Want mijn geliefden, je gelooft natuurlijk niet één moment, dat ik, Saint Germain, Amerika heb gesponsord zodat Amerika het enige land zou kunnen zijn dat een Gouden Eeuw had? Ik heb Amerika gesponsord als podium, als springplank, om de universele ideeën van de Gouden Eeuw die ik sponsorde te brengen – niet alleen voor dit werelddeel en deze natie, maar voor de hele planeet. Want ik beperk me niet tot één natie. Ik ben de sponsor van alle mensen voor de Gouden Eeuw, in het Aquariustijdperk.

En daarom zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Want ik, Saint Germain, sta klaar om jullie de Gouden Eeuw te brengen. Want als de vader van de Gouden Eeuw, geef ik jullie met het grootste genoegen mijn koninkrijk.

Eis het op, accepteer het, breng het tot manifestatie! Bewijs me hiermee, zegt de Heer, en ik zal zoveel zegeningen over je uitstorten dat er geen ruimte meer over is om het te ontvangen. Niet alleen zal er fysiek geen ruimte meer zijn, maar zelfs jullie geest kan nauwelijks de wonderen bevatten waar ik klaar voor sta om ze uit te geven – waardoor mensen die er aan toe zijn ze kunnen gebruiken in het voordeel van allen, in plaats van het verkeerd gebruiken van de concentratie van de rijkdom in de handen van de elite.

Daarom zeg ik tegen jullie, ik, Saint Germain, ben klaar om mijn Gouden Eeuw te manifesteren op deze planeet. Zijn jullie eraan toe om haar te accepteren?

Gehoor zegt: “JA!”

Laat het dan zo zijn en zie dan voor je dat alle andere mensen wakker zullen worden en klaar zijn om het te accepteren en beseffen dat er een betere manier IS, er IS een gouden eeuw die erop wacht om gemanifesteerd te worden. Als ze enkel hun rol maar spelen en de talenten vermenigvuldigen waar ik klaar voor sta om ze te geven, veel daarvan heb ik al gegeven door de technologie, wetenschap en uitvindingen te sponsoren.

Ik dank jullie dat jullie hier zijn, ook hen die naar de uitzending luisteren, om me een podium te leveren, door het spirituele werk te doen dat het me mogelijk heeft gemaakt om een grotere concentratie Licht uit te geven dan ik gedaan had kunnen hebben, als jullie niet bereid waren om een kelk omhoog te houden, zodat ik iets heb om te vermenigvuldigen.

Want jullie weten mijn geliefden, dat wij, de Opgevaren Schare, kunnen vermenigvuldigen, maar we moeten wel iets hebben om te vermenigvuldigen. En jullie moeten dat geven, zodat wij ons aandeel kunnen doen en de toename ervan leveren.

In dankbaarheid, verzegel ik jullie in het hart van Saint Germain, ik verzegel jullie in de Vrijheidsvlam die IK BEN".

Copyright © 2008 by Kim Michaels

* Mayer Amchel Rothschild (1743 – 1812) wordt beschouwd als de eerste internationale bankier en één van de architecten achter het moderne banksysteem.

Additional information