'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

 125px-Morning Star flag.svg

West Papua needs our Help!

 

Hollandia, in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, is de plaats waar ik geboren ben als Nederlands staatsburger. Mijn vader Jan Solcer, vervulde in deze toenmalige kolonie verschillende functies, waaronder die van Hoofd Plaatselijk Bestuur ( H.P.B.) ofwel burgemeester van de hoofdstad Hollandia..

Hier onder: Het wapen en de wapenspreuk van 'The office of Benny Wenda'

The Office of Benny Wenda

picture 1

shapeimage 2

In 1962 moesten wij terug naar Nederland na een spannende periode, waarin Nederland min of meer in oorlog raakte met Indonesië. Vader bleef voor een periode in Nieuw Guinea voor de overdracht van het land aan Indonesië, immers zo hadden de Verenigde Naties uiteindelijk besloten.

Ik was toen 9 jaar en begreep natuurlijk maar weinig van die grote mensen politiek.

Wel merkte ik op dat mijn vader en alle Nederlandse ambtenaren en bewoners van dit prachtig land diep bedroefd waren. Nederland was goed op weg om op termijn de Papua's hun land terug te geven. Pa maakte zich nogal kwaad over de wijze waarop de Papua's verraden werden, door de wijze waarop ze werden overgeleverd aan de Indonesische overheid, waar hij helemaal geen hoge pet van op had en terecht!

We ( want zo voelde ik dat natuurlijk als in Nieuw Guinea geboren kind) hadden zelfs al een eigen vlag! Op de één of andere manier sprak die vlag mij als kind erg aan. Ik was er trots op dat mijn vaderland Nederland was en mijn moederland Nieuw Guinea.

Niet dat mijn moeder een papua was, ook zij was Nederlandse uit een Nederlands Indisch gezin. Mijn ouders leefden lange tijd in Nederlands Indië vanwege een lange geschiedenis met deze vooroorlogse kolonie.

Ik herinner me nog hoe verdrietig ik voor de laatste keer ons prachtige huis in Biak verliet, terwijl ik door de achterruit van de dienstauto naar mijn trouwe hond keek, die op het erf stond naast de grote boom waaronder we vaak speelden, terwijl we wisten dat we elkaar nooit meer zouden terugzien...

Terwijl ik dit schrijf, begin ik spontaan te huilen en voel me weer even dat kind dat toen ontworteld werd.

Dit als inleiding, om u een idee te geven waarom ik via de website van de Partij voor de Liefde aandacht wil geven aan een groot onrecht dat de bewoners van deze voormalige kolonie wordt aangedaan.

Net als in Tibet, beschouwen de Papua's ( de oorspronkelijke bewoners van het huidige West Papua ) terecht dat zij het slachtoffer zijn van  een buitenlandse bezettingsmacht, die hen als minderwaardige mensen beschouwt zonder rechten.

De claim dat West Papua terecht en rechtmatig tot Indonesië behoort is zeer discutabel. Het politieke spel rondom het voormalige Nederlands Nieuw Guinea aan het begin van de zestiger jaren is mij niet helemaal duidelijk, maar één ding weet ik zeker, de Papua's zijn een uniek volk waarschijnlijk verwant aan de Aboriginals en zij verdienen absoluut zelfbeschikkingsrecht!

De sporadische berichten die ik de afgelopen 50 jaar heb gezien en zeker de laatste 10 jaar zijn zeer verontrustend. Het lijkt er op dat Indonesië bezig is met een sluipende genocide.

Benny Wenda, leider en vrijheidsstrijder, probeert vanuit Engeland de internationale gemeenschap wakker te schudden en actie te ondernemen opdat de Papua's opnieuw eerlijk kunnen kiezen voor onafhankelijkheid nadat dit eerder werd gesabotteerd.

Daarom zullen wij ook in de toekomst via deze website aandacht blijven geven aan deze kwestie Dat is wel het minste dat ik kan doen voor mijn broeders en zusters in mijn moederland van weleer...

Roeland Solcer

 More info: Free West Papua

                Benny Wenda - Biography

                One Papua tribe extinct, two more to follow soon

                Nederland moet onafhankelijkheid Papoea's steunen

VIDEO'S

West Papuan independence leader gives video address to International Parliamentarians for West Papua event in Canberra, Australia, February 28. Wenda was unable to travel from the UK due to an Interpol red notice

 

 

Indonesian military brutality in West Papua:

 

 

Interview with benny Wenda - Leader of the West Papua Independence Movement:

 

Additional information