'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Vaccinatiebeleid misdaad tegen de mensheid?

threefold flame new smaller

De grote gevaren van vaccinaties en het huidige vaccinatieprogramma worden steeds meer erkend. Waarom blijft de Nederlandse Overheid achter in haar beleid en neemt ze geen afstand van verouderde en gemanipuleerde inzichten, waardoor de volksgezondheid van al haar burgers op het spel staat?

Is er sprake van een misdadig complot tegen de mensheid? Roeland Solcer, de oprichter van het initiatief "Kies Partij voor de Liefde" denkt van wel!

English: The great dangers of vaccinations and the current vaccination program are increasingly recognized. Why does the Dutch Government and most administrations in the world stick to their policy and do not distance themselves of outdated and manipulated insights, making the health of all its citizens is at stake? Is there a criminal conspiracy against humanity? Roeland Solcer, the founder of the "The Party for Love Governance in the Netherlands thinks so!

 Dutch: Als uw eigen gezondheid en de gezondheid van uw partner, uw kinderen en kleinkinderen direct zou worden bedreigd door de tientallen vaccinaties die tegenwoordig worden uitgedeeld, blijft u dan passief op de bank zitten of helpt u ons dan om hier iets aan te gaan doen?

U weet te weinig van het onderwerp om een oordeel te vellen? bekijk onderstaande Engelstalige video en daarna de informatie ( deels in het Nederlands) op ons InMarkt Project!

De infornatie is hier voor u op een rijtje gezet, neem de tijd, kijk, lees, denk na en oordeel zelf.

English: If your own health and the health of your spouse, your children or grandchildren would directly be threatened by the dozens of vaccinations which are now distributed, do you remain passively sit on the couch, or do you help us to do something about it?

You know not enough about the subject?, Watch the video below and then

click here for more information.

Video: Dr Suzanne Humphries, a practicing nephrologist (kidney physician) says the vaccine industry isn't giving people both sides of the story, and parents need to get informed before subjecting their children to vaccines that can potentially cause serious harm or even death.

More information, exclusive interviews and in-depth investigation at http://prn.fm

 

Additional information