'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De komst van de antichrist

ijsselview

Welkom gewaardeerde medemens,

Ondergetekende heeft de afgelopen 15 jaar talloze uren pro deo gewerkt aan mijn projecten waaronder dit project, "KIES PARTIJ VOOR DE LIEFDE".

Het visionaire geïnspireerde idee ontstond rond 2006 naar aanleiding van mijn heilige woede over het negeren van onze regering van de uitslag van het referendum over de Europese grondwet.

Al in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw was ik me bewust van de NWO plannen die President Bush senior op 11 September 1990 bekend maakte..

Ik voorzag de komst van de Bijbelse antichrist een thema dat mij al sinds mijn jeugd bezig houdt.

 Wat we momenteel meemaken is de laatste apocalyptische fase van een script dat nauwkeurig is geprofeteerd en vastgelegd in zowel het oude als het nieuwe testament, betreffende de strijd tussen de polaire krachten van het licht en de duisternis.

Het is ook de overgangsperiode van de Eindtijd van het astrologische Vissen Tijdperk naar de Begintijd van het Aquarius Tijdperk.

Wij zijn nu aangekomen op het punt, vlak voordat volgens het voornoemde script de antichrist geopenbaard zal worden.

We zien dan ook op wereldschaal dat de spanning de afgelopen 5 jaar enorm is toegenomen, omdat er met de komst van Trump, die een menselijke representant is van de krachten van het Licht een laatste poging wordt gedaan om het tij te keren.

Het is van het grootste belang dat wij gaan beseffen dat als wij deze poging niet ondersteunen wij medeschuldig zijn aan het aan de macht brengen van de komende antichrist.

De huidige plandemie is niets anders dan een duivels plan om Trump weg te krijgen en de NWO door onze strot te duwen.

Besef dat de strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand, de geest van de antichrist extern als zowel intern plaatsvindt!

In de mens werkt een engel en een bengel! Het "Hoger Zelf" (Christus in ons) en het "Lager Zelf" (ons ego) strijden in de mens om de macht.

Als, zoals de Bijbelse profetieën aangegeven, de antichrist tijdelijk aan de macht komt, dan zullen wij voor de ultieme keuze staan of wij het nummer van het beest zullen aanvaarden (COVID vaccinaties, RFID Chip), of dat wij trouw blijven aan God, aan de Liefde, aan Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Daarom is het zo belangrijk om ons fysiek, psychologisch en spiritueel voor te bereiden op wat komen gaat.

Want ik zeg u, zoals de Bijbel voorspelt, dat de chaos en het lijden dat ons te wachten staat als gevolg van bepaalde rampen groot zal zijn en dat de kans van overleven klein is.

Dus, "memento mori" (gedenk te sterven) en vraag je daarbij af waar je na de dood wilt zijn, want de dood is slechts het begin van je leven zonder fysiek lijf.

Wil je leven in het Licht van de Liefde of in duisternis en angst? Of je in de hemel of in de hel wilt zijn, kies vandaag nog wie je wilt dienen en ik zou zeggen :

 

"KIES PARTIJ VOOR DE LIEFDE"

zonsondergang

Zonsondergang

De zon staat laag aan de horizon,

spoedig zal de duisternis het winnen van het licht.

Hoewel dat maar tijdelijk zal zijn,

is er geschreven dat nooit tevoren de duisternis zo intens is geweest,

als dat ze deze lange nacht zal zijn..

Alles is gezegd,

de talloze waarschuwingen, profetieën, de tekenen aan de wand,

de oproepen tot inkeer, ommekeer, gebed en zelfonderzoek.

Leugens, halve waarheden, misleiding, corruptie en propaganda van de zijde van wetenschap,

overheid en de officiële media zijn ontmaskerd en aan het licht gebracht.

De spirituele en historische achtergrond van de duisternis, van het boze, het kwaad, alles is geopenbaard..

Ja alles is gedaan van de zijde van het Licht en haar dienaren om de massa's wakker te maken,

maar de duisternis heeft het niet begrepen..

Aan het strand staat het riet te fluiten in de wind en heeft zand zich opgehoopt tot kleine bergjes.

In het ruisen van de zee klinkt de stem van velen die wakker zijn .

Wachtend op de Meester zingen zij een nieuw lied en ze hebben hun lampen gevuld..

Een gouden zonneglans omhult de wereld

De tijd staat even stil..

Roeland Solcer
Sjamaan, klassiek homeopaat,
natuurgeneeskundig therapeut,
spiritueel psychotherapeut

Meer informatie:

www.raphaelacademy.nl

www.partijvoordeliefde.nl

www.inmarkt.nl

 

P.S. MOCHT U DIT PROJECT WILLEN STEUNEN, DAN KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DE DONATIEKNOP OP DE WEBSITE VAN STICHTING DE ARK

Additional information