'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Artsen voor Waarheid

Elke de Klerk

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw massale en hartverwarmende reacties op onze oproep de regering gezamenlijk aansprakelijk te stellen voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid onder het huidige oneigenlijke en zeer schadelijke corona beleid.

 

Het initiële idee van een ‘class action suit’ waarbij één rechtspersoon namens velen een aansprakelijkheid en strafbaarstelling aan een volksvertegenwoordiger of privé persoon stuurt en/of aangifte doet hebben we verlaten. Het proces waarbij eenieder zelfstandig een berichtgeving van aansprakelijkheid en strafbaarstelling stuurt en/of aangifte doet bij de politie blijkt een betere optie te zijn.

Op de website www.artsenvoorwaarheid.nl hebben we daarom voorbeeldbrieven van aansprakelijkheidsstellingen gepubliceerd die in z’n geheel dan wel aangepast verstuurd kunnen worden en die gebruikt kunnen worden voor het doen van een aangifte.

Voor latere stappen echter naar internationale gerechtshoven en/of tribunalen is de registratie van iedere individuele aansprakelijkheidsstelling/aangifte echter wel heel belangrijk. Daartoe staat onderaan iedere voorbeeldbrief een registratieformulier welke wij graag ingevuld van u retour ontvangen.

Verdere instructies vindt u op https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw actiebereidheid. Wanneer we ons werkelijk gaan realiseren hoe krachtig we gezamenlijk zijn zullen we het ons toegedane onrecht snel, vredevol en waardig kunnen keren.

Met warme groet,

Elke F. de Klerk en Iris Huizing

Additional information