'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De Economie van de Gouden Eeuw 2

threefold flame new smaller

 De Economie van de Gouden Eeuw

(herpublicatie )

 2. Oorzaken van en oplossingen voor de huidige financieel economische crisis

Door Roeland Solcer

Deel 1 vindt u hier: De Economie van de Gouden Eeuw 

Dit is een her-publicatie van een artikel uit 2008. In vervolg op mijn eerste artikel gaan we op zoek naar de oorzaken en oplossingen met betrekking tot de mondiale financiële crisis.

 De inzichten die we hier bespreken zijn ontleend aan de informatie die de Grote Witte Broederschap o.a. via de Meester Saint Germain, de Hiërarch van het Waterman Tijdperk heeft doorgegeven. Deze informatie is verwerkt in een * Rozenkrans of “Rosary”, die door de leerlingen van de Broederschap wordt gebruikt om verandering te brengen in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

* Zie de rosary: Saint Germain’s call for a sound money system.

Enige historische kennis is hierbij van groot belang en deze wordt in de tekst behandeld. Hier onder volgt een Nederlandse samenvatting van de informatie over de oorzaken van en de oplossing voor de huidige crisis.

Geld is geen doel op zich zelf

De mensheid moet worden gewekt voor het inzicht dat geld geen doel op zichzelf is maar dat het dient als een ruilmiddel en een korte termijn opslag vanwaarde.  We mogen ook nooit toestaan dat het een doel op zichzelf wordt!

Korte tijd nadat geld was gecreëerd zag een kleine elite dat zij het geldsysteem konden misbruiken om er zelf voordeel uit te krijgen en om zo hun oneindige wellust naar macht en controle over mensen te bevredigen.

De antichrist

Het is van belang dat de mensheid gaat beseffen dat er inderdaad een machtselite op aarde is, die de mensen in slavernij wil knechten als werkbijen. Deze machtelite is het voertuig van de antichrist en haar bestaan voert terug tot wat wij kennen als het verhaal van de val van de mens uit het Paradijs als gevolg van de verleiding van de slang en het eten van de vruchten van “De boom van kennis van goed en kwaad” ( de val in het dualistische bewustzijn)*

* Zie mijn Engelstalige artikel: Master Keys to personal Christhood part 1

Deze machtselite van alle tijden, zit zoals ook de meeste mensen op aarde, gevangen in het egoïstische afgescheiden dualistische bewustzijn, dat iets voor niets wil hebben ten koste en op kosten van anderen ( de slaven )

God is Vader en Moeder

Iets willen hebben voor niets, is een perversie van de Moeder, omdat je wil oogsten zonder te zaaien. De vruchten plukken van de arbeid van een ander is een perversie van de Vader, omdat je anderen wil onderdrukken en controleren en je een illusie hebt geschapen waarin de mens los van God staat.

Als een samenleving is afgescheiden van de werkelijkheid van God, is er geen waarachtige Gelijkheid. Er ontstaat dan altijd een Elite die de mensen zal onderdrukken en de oogst van de arbeid van de onderdrukten zal plukken, zoals in de feodale samenlevingen in Europa, waarin de adel en de kerk de mensen onderdrukten.

Het feodale Europa

Toen de feodale samenleving uiteenviel, besefte de Elite zich, dat fysiek overwicht niet de ultieme manier was om de mensen te onderdrukken en te controleren. De Elite kwam tot het inzicht dat het beter was om het volk op een verborgen manier te onderdrukken en te controleren, zodat de mensen zich niet bewust zouden zijn dat ze onderdrukt werden.

De creatie van het nieuwe medium “geld” gaf de Elite de mogelijkheid om de mensen te controleren door het geldsysteem te manipuleren en te perverteren. Zij konden zo de “waarde” van de arbeid van de mensen stelen, zonder dat de mensen zouden begrijpen wat er gebeurt.

De waarde van geld

De mensheid moet zich bewust worden dat als geld op de juiste wijze als ruilmiddel wordt gebruikt, we alleen zoveel geld in omloop moeten brengen als de totale inruilwaarde van alle goederen en diensten die de samenleving produceert. Er is een directe relatie tussen de hoeveelheid geld in omloop en de hoeveelheid “van iets dat werkelijke “waarde” heeft.

Wanneer er een directe relatie bestaat tussen geld en iets van werkelijke “waarde”, is het dus niet mogelijk om zomaar geld te creëren uit het “niets”. Zo maken we papier of digitaal geld dat dan geen werkelijke waarde heeft. De geldvoorraad kan, wanneer we de relatie tussen geld en werkelijke waarde van het geld in tact houden, juist groeien en haar waarde verminderd niet, want we hebben alleen zoveel geld als ruilmiddel voor goederen en diensten als deze goederen en diensten( en / of bijvoorbeeld goud) echt waard zijn.

Als geld is gebaseerd op een werkelijke waarde is het mogelijk om een evenwichtig groeiende economie te hebben en een stabiele groei in de geldvoorraad, zonder dat we een verhoging krijgen van de prijzen van goederen en of diensten. De waarde van het geld, of datgene wat je voor een bepaalde hoeveelheid geld kunt kopen blijft dan constant.

Spirituele Economie

Als de productiviteit verhoogd wordt, wanneer er nieuwe methoden en diensten worden ontwikkeld, gaat de waarde van de arbeid van mensen omhoog. Iedereen ervaart dan de toename van de overvloed. Dit kunnen we de goddelijke economie of een spirituele economie, dan wel een “natuurlijke” economie noemen, want de natuur heeft een ingebouwde kracht die leidt tot een grotere overvloed voor het leven.

Je verlaat de principes van deze goddelijke economie, wanneer je geld dissocieert, loskoppelt van iets van werkelijke “waarde” Dit begon gedurende de geschiedenis van de koningshuizen in Europa, toen zij meer geld nodig hadden om oorlog te voeren met elkaar. Oorlog kan namelijk niet iets van werkelijke waarde produceren, het kan alleen iets van werkelijke waarde vernietigen. Zo begon het perverteren manipuleren van het geldsysteem in de geschiedenis van het feodale Europa met haar koninkrijken.

Terug naar Europa

Toen de middeleeuwse koningen hun onheilige samenwerking aangingen met de bankiers van hun tijd, beseften de bankiers dat zij geld konden verdienen door goud (geld) uit te lenen en rente te vragen. Zo begonnen zij in het geheim het geld uit te lenen dat mensen bij hun in bewaring hadden gegeven.

De koningen van Europa stonden vervolgens open voor de suggestie van de bankiers dat zij een nieuw type geld konden ontwikkelen dat niet gebaseerd was op goud of zilver, geld dat ook wel “fiat” geld genoemd wordt, geld dat per decreet werd verordend op bevel van de koning.

Nu konden de bankiers geld uit het niets creëren door meer geld uit te lenen dan in hun kluizen was opgeslagen. Door dit systeem van fractioneel reserveren in het bankieren (fractional reserve banking = slechts een fractie is gedekt door iets van werkelijke waarde, zoals goud ), konden de koningen en de bankiers de geldvoorraad vergroten boven op wat nodig is om te handelen in het totaal van goederen en diensten, die wel een werkelijke waarde vertegenwoordigen.

Het gevolg van het vergroten van de geldvoorraad

Wanneer er meer geld in omloop wordt gebracht, zullen de eersten die dit geld uitgeven onvermijdelijk de prijzen van diensten en goederen, inclusief de prijs van onroerende goederen opdrijven totdat alle prijzen in de economie zijn gestegen. 

Wanneer je de hoeveelheid geld verdubbelt door geld te creëren dat niet wordt gedekt door iets van waarde, dan zullen de prijzen van de meeste goederen en diensten proportioneel stijgen, terwijl de waarde van de arbeid van de mensen hierdoor wordt verminderd, omdat we nu eenmaal nog steeds een bepaald aantal uren kunnen werken, terwijl we nu meer geld nodig hebben om te kunnen betalen voor goederen en diensten. ( De loon-prijsspiraal )

Fractional Reserve Banking

In een system waarin al het nieuw gecreëerde geld als schuld ( aan de bank) wordt gezien, waarvoor rente moet worden betaald leidt dit tot een spiraal waarin de waarde van de arbeid van de mensen wordt gedegradeerd tot het punt waarop ze geen behoorlijke levensstandaard kunnen handhaven.

Geldcreatie = schuldencreatie

Ons geldsysteem het “fiat” geldsysteem, gebaseerd op “fractional reserve banking” en gebaseerd op het creëren van geld uit niets en dus als schuld op de balans heeft een ingebouwde inflatiefactor. Er blijft dan een behoefte om steeds nieuw geld te maken om de rente te betalen, wat het systeem op den duur in doet storten.

Dat zien we momenteel gebeuren!

Zij die het beheer voeren over een ziek en geperverteerd geldsysteem kunnen kun begeerte en behoefte aan meer niet beheersen. De Elite, de rijken en politici zullen steeds meer geld nodig hebben en de bankiers zullen altijd een grotere winst willen maken en het enige wat zij hoeven te doen is de drukpersen te laten werken en meer geld te drukken.

Egoïsme en hebzucht

Het is onvermijdelijk dat de machtselite verblind wordt door hebzucht en zij zal de economie in een spiraal van inflatie jagen, die diezelfde economie uiteindelijk vernietigd zodra deze niet gebalanceerd wordt door de arbeid van het volk ( lees de slaven ) waardoor echte goederen en diensten worden gecreëerd.

Hoewel de gemiddelde arbeider tegenwoordig beter af is, is dit alleen waar omdat we bereid zijn geweest om onze talenten te vermeerderen. Echter vanwege het geperverteerde geldsysteem hebben de mensen bij lange na niet de natuurlijke door God gegeven beloning voor hun werk ontvangen.

Inflatie, de verborgen belasting

Inflatie is een verborgen vorm van belasting, die de mensen als zodanig niet als belasting herkennen omdat deze niet geregistreerd wordt op onze loonstroken. Mensen zien niet direct dat de waarde van geld en daardoor de waarde van hun arbeid, verminderd is.

De economie van de Gouden Eeuw

Wanneer we een z.g. Goddelijke of natuurlijke economie zouden hebben, dan zou de levensstandaard van alle mensen op aarde veel hoger zijn! We zouden een economie hebben waarin er geen mensen zouden leven zoals nu, die van 2 dollar per dag moeten rondkomen!  De overvloed zou zo verhoogd zijn dat er genoeg zou zijn om iedereen op de wereld een fatsoenlijke levensstandaard te geven.

De machtselite van de antichrist op aarde

De Elite heeft met het perverteren van het geldsysteem en het verzwakken van de waarde van het geld door het creëren van geld uit het niets, de door God bedoelde groei van de economie en de manifestatie van overvloed, vertraagd, die er al lang zou kunnen zijn, ware het niet dat deze machtselite deze interventies heeft gepleegd.

In een op schuld gebaseerd geldsysteem kan de elite die zelf geld uit niets creëert, de goederen en diensten voor de oude lagere prijs kopen. Echter zodra het nieuwe geld door de economie circuleert, gaan de prijzen omhoog en moeten de mensen meer betalen.

Ons inflatoir geldsysteem zorgt er voor dat een steeds groter wordende concentratie van rijkdom ( financieel vermogen ) onder controle komt van een steeds kleiner wordende machtselite. Daarom hebben we nu een situatie waarin een paar procent van de bevolking in de meeste landen, de controle hebben over de rijkdom. Dit is niet de Goddelijke economie, waarin er immers overvloed is voor allen.

Het overvloedige leven

Het huidige fiat geldsysteem is een absolute perversie van het overvloedige, door God bedoelde leven. Het is de machtselite die door manipulatie van de geldvoorraad probeert de mensheid te controleren. In de V.S. heeft dit geleid tot een onheilig verbond tussen de federale overheid en de Amerikaanse Centrale Bank ( Federal Reserve) die geen federaal orgaan is en dus geen verantwoording hoeft af te leggen aan het volk. 

De bevolking van de landen in de wereld moeten ook gaan beseffen dat hun regeringen meer geld willen uitgeven, dan dat de mensen bereid zijn te betalen aan belasting. Daarom laten zij de banken geld maken uit het niets, waardoor geldontwaarding (inflatie) ontstaat, wateen belastingis waarvan de mensen zich niet bewust zijn.

Bijvoorbeeld: Om de oorlogen te financieren, zoals die tegen Irak, hebben President Bush en de Federal Reserve, de geldmachine ( geldcreatie uit “niets”), in werking gesteld. De Centrale Bank heeft vervolgens dit geld geleend aan de Amerikaanse regering om de invasie in Irak te bekostigen.

Dit wordt overal gedaan (ook in Europa) en niet alleen om oorlogen te bekostigen, maar altijd wanneer de elite of regeringen meer willen uitgeven dan de bevolking in belastingen kan betalen. Dan wordt deze belasting dus gecamoufleerd als inflatie. ( Toevoeging 2012: Bij ons in Europa is de Europese Centrale Bank begonnen om 1000 miljard ter beschikking te stellen aan banken in nood en moeten we nu miljarden afstaan aan Europa, vanwege het Europese Stabiliteit Mechanisme. En: Griekenland is weer kunstmatig op het been geholpen, maar haar faillissement is onvermijdelijk!)

De bevolking betaalt natuurlijk altijd de rekening.

De bankiers en zij die aan de top staan van de financiële elite maken enorme winsten uit het creëren van geld uit het niets, want voor de bevolking speelt niet alleen de inflatie ( geldontwaarding), maar zij moet ook de rente betalen van de nationale schuld. De bankiers maken zich niet bezorgd over het feit dat de bevolking de dupe is, zolang wij maar rente blijven betalen en hen toestaan om de geldmachine te laten draaien.

De Geld en Oorlog Machine

Er is een directe samenhang tussen oorlogen en de geldmachine. Want de bankiers zagen al lang geleden in dat er geen betere manier is om geld te verdienen, dan door naties tegen elkaar op te zetten. Want als landen oorlog tegen elkaar voeren, dan geven ze meer geld uit dan in vredestijd. En de machtselite halen daar hun winst uit, want vaak financieren ze beide kanten van het conflict en produceren ze ook de wapens die in het conflict worden gebruikt. 

De Moderne vorm van Slavernij

Het geperverteerde geldsysteem is een vorm van slavernij die veel verder gaat dan de oude fysiek vorm van slavernij, omdat economische slavernij door de mensen niet begrepen en herkend wordt en zij er dus niet tegen zullen protesteren. Wat de mensen wel merken is dat ze steeds meer en harder moeten werken om financieel te overleven.

Daarom moet er veel meer bereidheid komen om te leren en te begrijpen en meer voorlichting en onderwijs over deze feiten. Wanneer we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving, dan trekken we de krachten en mensen aan die bereid zijn het systeem en de mensen te misbruiken.

Niets doen is geen optie

Wanneer de goedwillende mensen niets doen, zal de machtselite het oude systeem van geldcreatie continueren vanwege haar hebzucht, blindheid en spirituele hoogmoed. Deze Elite denkt namelijk dat zij nooit de gevolgen zal dragen van haar gedrag, omdat ze gewend is geraakt aan het feit dat de bevolking die gevolgen opvangt en dat zij er zo toch wel mee weg zal kunnen komen.

De machtselite zal de neerwaartse spiraal waar we in terecht in zijn gekomen, niet stoppen, dus als de bevolking niet op de rem gaat staan is het slechts een kwestie van tijd voordat het hele systeem in elkaar stort. Binnenkort zullen wij toch worden geconfronteerd met de noodzaak om terug te keren naar een gezond geldsysteem.

Maak het geldsysteem weer gezond

Wanneer we een gezond geldsysteem instellen, zoals hier is geschetst – mede in verband met het beleidsprogramma van de Partij voor de Liefde - een systeem waarin geld echte waarde heeft, zoals de waarde van de arbeid van mensen, dan leggen wij het fundament voor een natuurlijke of Goddelijke of Gouden Eeuw Economie.

In een Gouden Eeuw Economie bestaat er altijd een gestage groei van overvloed en mogelijkheden, waarin alle mensen een eerlijke beloning krijgen voor hun inspanningen.

In een Gouden Eeuw is niemand arm, lijdt niemand honger en is er voor niemand een gebrek aan een behoorlijke levensstandaard. Ook zal in de komende Gouden Eeuw van Saint Germain, de hiërarch van het Waterman Tijdperk niemand gebrek hebben aan vrije tijd om, zo men daar voor kiest tegemoet te komen aan de spirituele aspecten van het leven.

In een Gouden Eeuw maatschappij bestaat er geen einde aan de groei van de economie. Het concept van beperking van groei, wordt ons opgedrongen door de Elite, die wil dat wij groeibeperkingen accepteren, terwijl zij niet van plan zijn de groei van hun eigen rijkdom macht en privileges te beperken. Zij hoeven de bevolking slechts tevreden te krijgen met minder, zodat zij zelf nog meer hebben.

Geld is niet de wortel van het Kwaad

Er is op zich niets verkeerd aan geld. Geld is spiritueel gezien een uitdrukking van het Moeder aspect van God. Echter wanneer dit Moeder aspect is losgekoppeld van het Vader aspect van God, dan wordt het een doel op zichzelf, in plaats van een middel om het doel van groei van een Goddelijke Economie te bevorderen, waardoor er een grotere overvloed gerealiseerd kan worden.

Wanneer er een perversie is van dit Moeder aspect zien we de ontwikkeling van een beperking van groei in plaats van een vermeerdering van overvloed, zodat er een concentratie van rijkdom in handen komt van een kleine Elite.

Dit is precies wat de Elite wil en het kan ze niet schelen dat de overvloed voor allen niet toeneemt, want het maakt hen niet uit dat mensen in armoede leven. In tegendeel prefereren zij dit want dan lijken zij in vergelijking nog rijker.

De machtselite zit gevangen in het dualistische en dus relatieve bewustzijn, dat alles vergelijkt, gebaseerd op een relatief waarde oordeel. Dus verheft zij zichzelf door anderen te vernederen, door de waarde van onze arbeid te beperken, waardoor de totale hoeveelheid aan rijkdom wordt beperkt.

Het beest van de Apocalyps

Het huidige financieel economische stelsel met haar virtuele geld dat geen enkele waarde heeft, is een totale perversie van zowel de Goddelijke Moeder als de Goddelijke Vader. Het Vader aspect draagt namelijk zorg voor een vermeerdering van de totale Overvloed en de Rechtvaardigheid van het Moeder aspect draagt zorg voor een eerlijke verdeling van deze Overvloed onder alle mensen, zodat allen een behoorlijke levensstandaard hebben en zij hun Goddelijke Levensplan kunnen uitvoeren.

Tot zover dit hoofdstuk in mijn artikelenserie over “De Economie van de Gouden Eeuw"

Roeland Solcer

P.S.: Help mij deze boodschap te verspreiden en stuur dit artikel door naar uw vrienden, naar politici en beleidsmakers.

 

Additional information