'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Verslag van een alchemisch experiment 2

Watchman2

"In a time of universal deceit, telling the Truth becomes a revolutionary act"

For our English guests: You can get a reasonable translation of our Dutch articles, using google translate  

In mijn vorige artikel met dezelfde naam, heb ik verteld over het ontstaan van de Partij voor de Liefde in 2006. Voor een goed begrip raden we de lezer aan om dit vorige artikel ook te lezen: https://partijvoordeliefde.nl/artikelen/85-news/213-verslag-van-een-alchemisch-experiment Dit is een update in 2021 van de situatie.

De toestand in de Wereld

Al een jaar geleden heb ik de huidige Covid griep crisis van 2020 en 2021 als een “False Flag Hoax”, of ¨ Plandemie” aangemerkt en sindsdien onafgebroken gewerkt om zoveel mogelijk mensen wakker te maken. Iedereen die mijn Facebook pagina’s heeft gevolgd weet dat ik gedurende 10 jaar heel veel tijd en energie in voorlichtingswerk op tal van gebieden heb gestoken.

In Maart vorig jaar was er al voldoende informatie beschikbaar om tot die conclusie te komen als je maar goed zocht. Het was duidelijk dat er een samenhang is tussen de Plandemie, vaccinaties, de uitrol van het 5G Telecom netwerk en het vestigen van de Ńew World Order” ( Agenda 21, Agenda 20-30, the Great Reset, Build Back Better etc. ) Al die dingen herkende ik als sjamaan direct vanuit mijn energetisch bewustzijn en intuïtie en daarom hoefde ik alleen maar te zoeken naar informatie van wetenschappers en onderzoekers die tot dezelfde conclusies waren gekomen.

Ook werd het duidelijk dat deze crisis zou worden gebruikt om een soort van rfID chip technologie of een afgeleide ervan de combineren met de vaccinatie programma’s, om zo het in de Bijbel genoemde “Nummer van het Beest” te introduceren en te verplichten.

 telling truth revolutionary actOp de website van de Partij voor de Liefde is uitvoerig ingegaan op de vele aspecten van deze poging van de “Deep State”of de “Cabal” om hun “New World Order” plannen versneld in te voeren, mede uit angst voor de toenemende oppositie sinds het krachtige optreden van President Trump, dat wereldwijd navolging en steun krijgt van steeds meer mensen die zich bewust worden van de samenzwering die sinds het begin der tijden de mensheid heeft misleid.

 We zitten momenteel midden in een oorlog op meerdere gebieden! Veel mensen hebben dat niet door, want ze zijn nog niet helemaal wakker. De informatie oorlog en de daarmee gepaard gaande demonisering van mensen die wel wakker zijn neemt absurde proporties aan.

Op 20 januari werden al onze Facebook pagina’s zonder waarschuwing “disabled” wat wil zeggen dat ze niet meer online te zien zijn en dat de eigenaren van de accounts niet meer bij hun eigen informatie kunnen komen.

Dit betekent o.a. dat tien jaar van research op tal van gebieden verloren lijkt te zijn. Maar ook tien jaar van persoonlijke dagboek herinneringen foto’s, video’s, gesprekken, deelname aan tientallen groepen en ongeveer zeventienhonderd contacten zijn van het ene moment op het andere niet meer toegankelijk.

Inmiddels is gebleken dat dit heel veel mensen is overkomen. Vrijwel allemaal mensen die min of meer Trump supporter zijn of die in ieder geval duidelijk blijk geven van het feit dat zij een NIET POLITIEK CORRECTE mening of visie hebben op tal van zaken.

De oorlog waar ik over spreek kent veel aspecten die zich allemaal razendsnel ontwikkelen. Op wereldschaal kun je spreken van de de laatste ultieme poging van de oude machtselite om haar positie te versterken met alle technische en wetenschappelijke middelen die er zijn om de mensen individueel en collectief totaal onder controle te houden en als slaaf te gebruiken. Slaaf van de geest van “antichrist”, ook wel aangeduid als satan of lucifer.

Voor sommige mensen zijn dit relatief onbekende termen ( onbekend maakt onbemind) en anderen hebben er tegenwoordig moeite mee, omdat ze het associëren met stoffige kerkboeken, hel en verdoemenis en een angstig wereldbeeld waar ze juist afstand van hebben genomen.

Laten we negatieve associaties en vooroordelen uit de weg ruimen, de taal gebruikt woorden en namen voor communicatie, maar de weerstand die sommige begrippen bij je oproepen, verhindert je de boodschap te zien en te verstaan die je meer kennis en inzicht geeft om bepaalde vragen en problemen op te lossen. Op het spirituele pad leer je je eigen schaduw onder ogen zien en word je getraind om goed onderscheid te maken tussen gevoelens, gedachten en wil, maar ook tussen je ego en Christus in jou, wat we ook wel het “Hoger Zelf” noemen.

Ook leer je onderscheid maken tussen wat qua energie en informatie van buiten komt en wat van binnenuit naar de oppervlakte komt, soms als reactie op een uiterlijke impuls. Dit alles helpt ons bewustzijn te groeien zodat we steeds beter weten wie en wat we zijn, namelijk onsterfelijke zelfbewuste spirituele wezens die een tijdelijk fysiek lichaam bewonen op de aardse levensschool.

Het Plan om de wereld te redden

In de Verenigde Staten heeft momenteel achter de ‘Biden show’, die nog even in stand wordt gehouden om de mensen goed te laten merken hoe verschrikkelijk zijn “Democratische beleid” uitpakt, een transformatie plaats van het monetaire systeem.

President Trump heeft samen met de militairen feitelijk de macht omdat het leger heel goed weet dat de presidentiële verkiezingsuitslagen van 2020 corrupt waren en dat het presidentschap door de Democraten in samenwerking met de cabal en de MSM is gestolen van Trump. Deze ontwikkeling was voorzien en ingecalculeerd in het plan van Trump en het leger, dat door Q en de Patriotten  “The Plan To Save The World” wordt genoemd.

 “Draining of the swamp continues”..

Dit plan is nog steeds in uitvoering. Veel invloedrijke mensen bij de overheid en in het grote bedrijfsleven zijn of worden gedwongen hun positie op te geven als gevolg van corruptieschandalen en betrokkenheid bij criminaliteit.

Massaal Satanisch ritueel kindermisbruik en wereldwijde productie van adrenochrome blijken hand in hand te gaan. Soortgelijke activiteiten zijn al eeuwen in het verborgene wereldwijd gaande. Honderdduizenden kinderen worden jaarlijks alleen al in de VS vermist en velen worden slachtoffer van seksueel satanisch misbruik, dat mede in ondergrondse militaire complexen, bunkers, gangenstelsels en zelfs steden plaatsvindt.

De bevrijding van deze kinderen en het stoppen van “human trafficking” is vanaf het begin prioriteit geweest voor de “Trump Administration” en de afgelopen jaren zijn volgens meerdere bronnen duizenden kinderen bevrijd en talloze mensen aangeklaagd, gearresteerd en vervolgd wegens dergelijke misdaden .

De USA corporation

Een van de grootste misleidingen die de Nieuwe Wereld Orde (NWO) heeft opgezet om de mensen van de wereld tot slaaf te maken, was om in het geheim een zakelijke versie van provincies, steden, staten en landen te creëren. Dit is met andere landen, waaronder Nederland ook gebeurd.

De "wetten" in de VS zijn niet echt wetten; in plaats daarvan zijn het handelingen en statuten van de Verenigde Staten, Incorporated. Met andere woorden, het zijn regels en codes van een bedrijf. Zoals elk bedrijf bent u NIET gebonden aan de regels (wetten en statuten) van de Verenigde Staten, Inc. tenzij u ermee instemt een burger ("werknemer") van dit bedrijf te zijn. De enige wetten waaraan jij (de natuurlijk levende, ademende persoon) gebonden bent, zijn de wetten van de natuur.

Wist u dat de Verenigde Staten een buitenlandse onderneming is?

Wanneer de Amerikaanse overheid verwijst naar de Verenigde Staten, verwijst dit 99 procent van de tijd naar het bedrijf dat bekend staat als de Verenigde Staten, Inc. Wat u moet weten over de Amerikaanse overheid is dat het ook een buitenlands bedrijf is.

In juridische termen is "de Verenigde Staten van Amerika" bijvoorbeeld niet hetzelfde als "DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA". Het doel hiervan is om u te laten denken dat ze hetzelfde zijn. (Dit is overigens ook van toepassing op uw officiële naam). Onderzoek de “Act To Provide A Government for the District of Colombia” van 1871.

" Plain and simple America is a Corporation since 1871 with the Act of 1871. Finalized in 1938. Rockefellers in the United States. The Rothschilds in England. They own run the Federal Reserve the Central bank of England and the Untied Nations is ran by them. They both finance WAR for both sides to keep the lies going and but the Corporations are broke. Everything with Syria,Russia,USA and soon to be China falls under this to enslave us with Agenda2030 that was Agenda21"

In wezen vormde deze wet het bedrijf dat bekend staat als DE VERENIGDE STATEN. Let op het hoofdlettergebruik, want dit is belangrijk. Dit bedrijf, eigendom van buitenlandse belangen, trok er regelrecht in en schoof de oorspronkelijke 'organische' versie van de grondwet in een stoffige hoek. Met de "Akte van 1871" werd de Amerikaanse grondwet onleesbaar gemaakt in de zin dat de titel in hoofdletters was geschreven en het woord "voor" werd gewijzigd in het woord "van" in de titel. De oorspronkelijke grondwet, opgesteld door de Founding Fathers, was als volgt geschreven:

 "De grondwet voor de Verenigde Staten voor Amerika". De gewijzigde versie luidt: "DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA".

Het is de grondwet van het bedrijf. Het is NIET hetzelfde document dat u misschien denkt dat het is. De grondwet van het bedrijf werkt in een economische hoedanigheid en is gebruikt om het volk voor de gek te houden door te denken dat het hetzelfde perkament is dat de Republiek regeert. Dit is echter absoluut niet het geval.  Bron en lees verder:  https://wakeup-world.com/2015/12/02/proof-that-the-usa-is-controlled-by-foreign-corporations/

De Q beweging

Via de Q Movement zijn voor de komende tijd grote veranderingen aangekondigd. Volgens decoders en spreekbuizen van lieden “in the know”, speelt het volgende:

1. Het uitrollen van Nesara / Gesara ofwel de alternatieve “Great Reset” volgens Trump en het elimineren van de FED en activatie van de National Treasury

 Over The National / Global Economic Security & Reformation Act vindt u hier meer info:

https://intothelight.news/knowledge-base/nesara/  en  https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/

2. Het uitputten van legale mogelijkheden om de verkiezingsfraude aan te tonen, met als laatste optie een militaire interventie gepaard gaande met een grote “disclosure”over hetgeen sinds de dood van JFK zich heeft afgespeeld in termen van de “Deep State / NWO samenzwering”.

3. Het afschaffen / opheffen van de failliete U.S.A inc. en het heroprichten van de oorspronkelijke Amerikaanse Republiek met de oorspronkelijke grondwet. ( Restored Republic)

De situatie in Nederland

We zitten nu vlak voor de 2e kamer verkiezingen van 2021. Nederland verkeert in “Lockdown” en steeds meer mensen bevinden zich in een stadium van “wakker worden.” Via de alternatieve nieuwskanalen en verzetsgroepen wordt er alles aangedaan om nog meer mensen wakker te schudden. Ook in ons land spelen PvdLdezelfde grote thema’s als in de V.S. en de rest van de wereld.

Het wereldwijde satanische kindermisbruik en de mondiale machtsgreep die nu d.m.v. de “Covid Plandemie”plaatsvindt, hebben één ding gemeen: De visie, planning en opdrachten zijn afkomstig van de top van de wereldse machtspiramide, de machtselite die ook wel wordt aangeduid als “de cabal”. Het zijn de mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. (de geest van antichrist).

Steeds meer bewijzen stapelen zich op dat Nederland een belangrijke schakel is in de wereldwijde “Deep State Pedocratie” ( Demmink, van Dissel / Bodegraven, Annemarie van Blijenburgh, Toos Nijenhuis, Prins Friso. prins Bernhard sr.). Het Koninklijk Huis waar weinig “koninklijks” meer aan is te bespeuren, lijkt bij deze samenzwering tegen het volk betrokken evenals dat het geval is bij andere “Koningshuizen” zoals die van Engeland.

Forum voor Democratie is goed door haar interne crisis gekomen, Thierry heeft zich herpakt en is weer op het juiste spoor. Hij spreekt zich nu openlijk uit over de Corona Hoax als een middel om de NWO van de Globalisten versneld in te voeren, iets wat hij aanvankelijk in het geheel niet door had. Er wordt gezegd dat hij contact met Generaal Flynn heeft gehad, wat mij niet zou verbazen.

Wat staat ons te wachten?

Dat is deels afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen voor de 2e Kamer, maar voor een ander belangrijk deel van de ontwikkelingen in de VS., waar het wachten is op het kantelpunt, het moment dat in deze krankzinnige thriller opeens al het licht uitgaat (blackout) en na een minuut of wat, terwijl er grote onrust ontstaat bij het publiek, het licht plots weer fel aangaat, en de held verschijnt (de rol van Trump of JFK jr.? ) die zegt:

Dames en Heren , wat u tot nu toe heeft gezien was allemaal nep en afleiding, ik ga u nu vertellen wat er achter de schermen echt gebeurd is. U heeft gekeken naar een strijd tussen Licht en Duisternis, het Licht heeft gewonnen en dat is als volgt gebeurd…” en dan volgt de uitleg. Vervolgens wordt er verteld dat alles beter wordt want Nesara Gesara, 5D en de Gouden Eeuw...

Ik zeg het ietwat ironisch, want zo kijk ik er naar, ondanks het feit dat ik vurig hoop, dat het waar is.

Maar ik ben realist genoeg om te beseffen dat we hier praten over een mogelijk hoopvol begin van een proces dat waarschijnlijk jaren in beslag gaat nemen en realiseer me dat het ook nog erger kan worden, voordat het definitief beter zal gaan.

Immers er is ook nog zoiets als de komende antichrist die is geprofeteerd en de huidige wereldsituatie nadert een climax, het moment om hem als hoofdrolspeler ten tonele te voeren. Iedereen weet dat "Sleepy Joe" fake en seniel is en dat “Barry” achter de schermen als coördinator en kroonprins der duisternis is aangemerkt.

De cabal is nog even bezig om de chaos op te voeren tot een dieptepunt, tijdens welke desnoods gecreëerde geweldsincidenten en zelfs internationale conflicten (false flags) worden ingezet om voldoende steun en legitimiteit te verkrijgen om “Law en Order” eventueel met militaire inzet te bewerkstelligen.

We bevinden ons in een oorlog die zich voor een deel aan het zicht onttrekt en er bestaat ook nog zoiets als “de mens wikt, maar God beschikt”, waar ik maar mee wil zeggen dat op dit punt zelfs de profeten staken, immers alles is al gezegd.

Voorlopige conclusie

Met de Nederlandse verkiezingen voor de de deur vragen velen zich af wat ze moeten doen. Wel stemmen, niet stemmen, stemmen onder voorwaarden, jezelf autonoom  verklaren en als je al gaat stemmen, op wie dan?

Het antwoord is verschillend . Ieder zal zijn eigen keuze moeten maken , naar z’n beste inzicht en dat is mede afhankelijk van kennis van zaken en bewustzijnsontwikkeling. Als lid van Forum voor Democratie ben je geneigd op die partij te stemmen en hoop je dat het huidige gecentraliseerde geopolitieke en monetaire kaartenhuis spoedig instort en wordt vervangen door een systeem dat aansluit bij de zich ontwikkelende hogere collectieve bewustzijnsfrequenties.

Het zou toch fantastisch zijn als FvD , de enige verkiesbare partij die bij stemming aangaf de Lockdown onmiddellijk te willen stoppen, 76+ zetels zou veroveren en Nederland bevrijd kan worden van de huidige gevestigde orde van kartel criminelen. Dus als u stemt en u bent wakker, stem dan FvD!

Maar de grootste invloed die we op onze omgeving kunnen uitoefenen met het meeste effect , is het dagelijks versterken en intensiveren van de samenwerking van hart en ziel met met de innerlijke Christus, ons Hoger Zelf. Daarmee komt alles in ons leven op een hoger plan te staan en is onze bijdrage aan de collectieve bewustzijnsgroei optimaal. Hierdoor zal uiteindelijk de komende Gouden Eeuw, de eeuw van Christus ofwel een tijd dat Gods Koninkrijk op aarde is gevestigd, gerealiseerd worden.

En zo is de cirkel weer rond, want dit is ook de opdracht en doelstelling van mijn “alchemisch experiment en visionaire project", dat samengevat is in de woorden

“KIES PARTIJ VOOR DE LIEFDE"

Roeland Solcer

Deel 3 van deze artikelenserie

Deel 1 van deze artikelenserie

wordt vervolgd in een artikel dat ik eind 2022 zal publiceren.

Zie ook: Historische ontwikkeling van de Partij voor de Liefde

Meer info: http://ark.partijvoordeliefde.nl/founder

Additional information