'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De Economie van de Gouden Eeuw 1

threefold flame new smaller

De Economie van de Gouden Eeuw

Dit artikel is geschreven in 2008

Deel 1 “De oorzaken van de huidige economische crisis" 

Het wordt tijd dat de waarheid wordt vertelt over de huidige financiële crisis. Zoals in de Engelstalige nieuwsbrief van de InMarkt in een ander verband is beschreven leven we in Apocalyptische tijden.  Er wordt gezegd door de ‘deskundigen’ en politici, dat de financiële wereld heel ingewikkeld is geworden en dat er rigoureuze maatregelen moeten worden genomen  om de stabiliteit van het systeem terug te brengen, dit natuurlijk op kosten van de bevolking.

Inderdaad is de financiële wereld een oerwoud geworden waar niemand de weg meer lijkt te weten.  De ene week vertellen de deskundigen en de regering dat Amerikaanse toestanden in ons land absoluut niet kunnen voorkomen en even later zitten we er midden in!

 

Een rookgordijn van schijnzekerheid straalt af van onze minister president en de minister van financiën, een façade die niet verhult, dat ze het absoluut ook niet meer weten en gewoon doen wat door de “deskundigen” en de waan van de dag wordt ingefluisterd.

Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse overheid zijn begonnen met het opkopen van financiële instituties en banken om daarmee het vertrouwen terug te winnen van de mensen in het financiële systeem.

Ik zeg u, laat u niets wijs maken, het systeem is door en door rot, een kaartenhuis gebouwd van gebakken lucht. Het domste wat de overheid kan doen is te proberen redden van iets wat geen bestaansrecht meer heeft. Aan de andere kant kan de nationalisatie van banken een eerste stap zijn naar het transformeren van de financiële wereld door de macht over de financiële wereld terug te brengen, waar hij behoort, namelijk  bij de bevolking.

 Een tweede stap zou moeten bestaan uit het leggen van een waarachtig fundament voor de kapitaalmarkt . Wat ik hiermee bedoel is het volgende:

Omdat de meeste politici en wetenschappers geen visie, geen spirituele visie hebben op de wereldontwikkeling, ontgaat hen wat een kind kan zien. Namelijk dat alles wat niet gebaseerd is op een zeker fundament van Waarheid, geen stand kan houden in de Gouden eeuw van Aquarius, die wij op 4 juli 2005 hebben betreden.

Het spook van inflatie

Het fundament van Waarheid is in het geval van het geldsysteem natuurlijk de “Waarde” van ons geld.

Het is een cruciale fout om de hoeveelheid geld in circulatie los te koppelen van een werkelijke “waarde”.

Dit is gebeurd toen de waarde van het geld in de wereld werd losgekoppeld van de goudvoorraad van de centrale banken.

Geld wordt tegenwoordig letterlijk digitaal geschapen uit het niets.

Miljarden en miljarden worden in circulatie gebracht uit het “niets”.

De laatste drie jaar heeft bijvoorbeeld de “Federal Reserve Bank” de Amerikaanse Centrale Bank, meer dan 4 triljoen  dollar aan nieuw geld  gemaakt uit het niets! Overigens is er niets “Federal’s “ aan deze bank, het is gewoon een privé onderneming en de staat leent normaal gesproken geld van deze bank. Vandaar de monsterlijke staatsschuld van de VS waar de bevolking voor moet bloeden.

Sta hier even bij stil.

Wij geven waarde aan iets, namelijk papieren of zo u wilt digitaal geschapen geld, dat alleen maar een symbool zou moeten zijn van iets  dat wij aan werkelijke waarde bezitten.

Immers papieren geld of een bankcheque, waren oorspronkelijk  alleen maar bedoeld als een garantie dat we een werkelijke waarde bezaten van bijvoorbeeld een kapitaal aan goud dat bij de bank was ondergebracht.

Ons geld neemt door het loskoppelen van het geld van werkelijke waarde ( goud) in rap tempo in waarde af. We brengen steeds meer geld in circulatie dat niet gedekt wordt door een werkelijke waarde in goud, of zo u wilt in diensten en of  goederen.

We noemen dit inflatie, de waardevermindering van ons geld.

Als gevolg van inflatie worden de prijzen van diensten en goederen  steeds hoger en moet het inkomen van de mensen in gelijke mate  stijgen om alles betaalbaar te houden. We spreken van de zogenaamde loon en prijsspiraal.

Om hier weer aan te kunnen voldoen moet er steeds weer meer geld in omloop worden gebracht, geleend van de centrale banken, die dat geld uit het niets creëren, wat de inflatie weer doet toenemen.

Een kind kan begrijpen dat er dan een explosieve situatie ontstaat waarin het slechts wachten is op het moment dat de machine vastloopt.

Bijvoorbeeld wanneer de armoede onder bepaalde groepen mensen zo groot is geworden dat er grote sociale onrust ontstaat. Dat moment is anno 2008 zelfs in de relatief rijke westerse landen aangebroken!

De samenzwering van de Internationale Bankiers

De financiële  wereld is verziekt door de hebzucht van het materialistische ego der mensen en daardoor vrijwel volledig in handen van de antichrist.

De controle, productie en het beheer van alle geldstromen zou inderdaad in handen van de staat moeten liggen, mits de staat werkelijk zou worden geleid door een democratisch gekozen overheid in een vrije onafhankelijke natie.

In de Amerikaanse grondwet lag oorspronkelijk vast dat het beheer van het geld de Staat toekomt omdat de grondleggers van Verenigde staten, geïnspireerd door de meester Saint Germain, heel goed begrepen dat wie het geld beheert, de werkelijke machthebber in de wereld is.

Europa en het Britse imperium waren tenslotte ook geknecht doordat het geldwezen steeds meer in handen was gekomen van enkele schatrijke families en hun ondernemingen, de banken.

Sinds 1913 is door een sluwe list,  de controle over het geldsysteem in de VS toch weer in privé handen gekomen. ( Federal Reserve Act 1913 ).

Zie : The Federal Reserve Conspiracy 1:

Corrupt Federal Reserve - Robbing Americans Since 1913 [1/3]

Zie voor een zeer goede en uitvoerige Engelstalige documentaire: 

Ring of Power

De bankwereld is namelijk geheel in privé bezit van een relatief kleine groep mensen,  families en hun ondernemingen. Wie het geld beheert is  oppermachtig in de wereld.Zij zijn schatplichtig aan hun afgoden en idolen zoals mammon, de antichrist en het ego dat zichzelf op Gods Troon zet. 

Deze kleine groep mensen creëren oorlogen van natie tegen natie, waarin zij beiden naar believen financieren, zo het hun uitkomt om de hele wereldbevolking in slavernij te brengen en te houden.Zij zijn het die onder invloed van de prins der duisternis tot op de dag van vandaag met hun alomvattende wereldse macht de mensen dom proberen te houden en onwetend over wat er werkelijk gaande is.

Zij proberen te verhullen dat de mensen eeuwenlang in toenemende mate slaaf zijn geworden van het ‘bankwezen’, van de afgod van het geld, van mammon. De meeste politici hebben nauwelijks benul van wat er werkelijk speelt en pogingen om hen wakker te schudden hebben nog niet het gewenste effect. 

Spoedig zullen ze er achter komen dat hun pogingen om te redden wat niet te redden valt, tevergeefs zijn geweest en zal hun incompetentie om de huidige crisis het hoofd te bieden nog duidelijk zichtbaar zijn voor het grote publiek.

Het failliet van het westerse kapitalisme is een feit. Wij zullen een nieuwe economie van de grond af moeten opbouwen gefundeerd op werkelijke waarde en Waarheid. 

Wat dat betekent wil ik met u aan de hand van de leringen van de Opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap onderzoeken. 

Als voorbereiding verwijs ik u graag naar een toespraak van de Opgevaren Meester Saint Germain, van 22 maart 2008 die op deze website is gepubliceerd;

Envisioning the money system of the Golden Age

Licht & Liefde

Roeland Solcer

Deel 2 van dit artikel vindt u hier

Additional information